Hjælp til projektlederen

Opdateret vejledning til projektledere af almene renoveringsprojekter.

Foto: AlmenNet

Af Nicolai Zwinge for AlmenNet

Der er hjælp på vej til almene projektledere. AlmenNet har netop opdateret sin vejledning til projektledere. En vejledning, der både guider dig gennem alle faserne af et projekt og er et opslagsværk, hvor man kan hente hjælp.

Står du over for et omfattende og komplekst renoveringsprojekt i en almen boligafdeling? Har du været igennem mange renoveringsprojekter, men savner et sted, hvor de nyeste eksempler, paradigmer og vejledninger er samlet? Eller er du helt ny inden for det almene område? Så er der hjælp på vej med en opdateret vejledning – specifikt til projektledere i almene boligorganisationer.

AlmenNets vejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring har sågar fået nyt navn med opdateringen: Håndbog: Projektledelse af almene renoveringsprojekter.

Find vejledningen og projektet her!

Jesper Rasmussen, der er seniorkonsulent i BO-VEST, har været faglig redaktør for den nye opdatering. Han pointerer, at der er sket meget, siden den oprindelige udgave kom i 2014.

”Vi har først og fremmest lavet en opdatering af vejledningen, fordi der er sket en omfattende revision af byggeriets regler – AB18, ABR18, mv. Det har stor betydning for projektlederens arbejde. Her er det vigtigt, at en vejledning stemmer overens med det nye regelsæt, fx også ift. udbudsregler,” siger Jesper Rasmussen.

”Der er sket en udvikling af best practice, og derfor er vejledningen opdateret, så den svarer til den praksis, der gælder,” forklarer Jesper videre.

Ift. udbudsreglerne er EU-lovgivning nu implementeret i de danske regler. Det betyder, at der nu henvises til Udbudsloven og Tilbudsloven, forklarer Jesper Rasmussen.

”Inden for byggeriet generelt er der kommet mere fokus på de fleksible udbudsformer. Det er opdateret. Det kommer mere og mere ind i den almene sektor, så her var der et sted, hvor der var behov for en opdatering.”

I den opdaterede version finder du: 

  • overblik over faser i et renoveringsprojekt
  • henvisning til jura og regler
  • henvisning til gældende praksis
  • henvisning til Projekthåndbogen på Almennet
  • vejledning om helhedsplaner og dialog med Landsbyggefonden

Opdatering af håndbogen er støttet af Landsbyggefonden.

En vigtig hjælp til projektlederen

Mette Nellemann er projektleder i fsb. Hun har arbejdet med renoveringsprojekter i otte år. Hun mener, det er vigtigt med en vejledning, der er målrettet til projektledere inden for det almene.

”Det er væsentligt, at man kan gå et sted hen og finde sin viden. Når man går ind i den her vejledning, så har man en sikkerhed for, at den nyeste viden, den finder man her,” siger Mette Nellemann og forsætter:

”Hvis jeg skal ud og opfinde den dybe tallerken hver gang, bliver det ikke et særligt godt resultat.”

Siden vejledningen udkom første gang, er der kommet mange hjælpeværktøjer: Bygherreforeningen, vejledninger fra VærdiByg og mange andre. Mange tilbyder nu meget brugbare værktøjer ift. enkelte elementer, hvorimod håndbogen for projektledere forsøger at skabe et overblik.

”Håndbogen er et forsøg på at lave en samlet fremstilling af projektlederens arbejdsområde,” fortæller Jesper Rasmussen.

”Det er vigtigt, at projektlederen har noget at læne sig op ad. En projektleder i en almen boligorganisation arbejder inden for et meget reguleret felt. Der er mange hensyn, der skal tages – til lovgivning, udbudsregler samt krav og vejledninger fra Landsbyggefonden. Samtidig kan det være meget komplekse processor – med mange interessenter. Derfor er der behov for et samlet sted, hvor særligt nye projektledere kan få et overblik.”

Mette Nelleman er enig. Hun mener samtidig, at projektlederen kan bruge vejledningen på to måder:

”Man kan kalde det den almene bibel for projektledere. Man kan gå ind konkret og finde den viden, man har brug for, den vil favne de fleste af de elementer, der er i en byggesag, og så kan man få et overblik over, hvad er det for vilkår, vi bygger under, hvilke udfordringer skal man igennem i de enkelte faser.”

Mere hjælp i Projekthåndbogen

Som noget nyt, henviser vejledningen nu til Den Almene Projekthåndbog på AlmenNet.

Find den på almenprojekthåndbog.dk

I projekthåndbogen finder du vejledninger, paradigmer og inspiration til dit næste renoveringsprojekt. Projekthåndbogen skal fremover være den digitale platform, der indeholder nyeste viden, som er kvalitetssikret af AlmenNets samarbejdspartnere.

”Det er vigtigt, at man har en sikkerhed for, at man kan gå et sted hen og finde den nyeste viden. En projekthåndbog vil til en hver tid være en støtte, når man sidder med de meget komplekse sager, som man gør inden for det almene,” siger Mette Nellemann.

Mette Nellemann arbejder primært med helhedsplaner, et område, hvor hun efterhånden har opbygget en del erfaring; og hun mener både at erfarne og nye projektledere kan få hjælp i den opdaterede vejledning: 

”For nye projektledere skaber det overblik, og som erfaren projektleder har man brug for at kunne finde det nyeste og opdaterede materiale. Det er fint, at der er et sted, hvor man kan gå og tjekke: Har jeg nu den nyeste viden på området?”

Målet med den nye opdatering har også været at forenkle og sortere, forklarer Jesper Rasmussen.

”Målet har været at forenkle vejledningen. Derfor er der sorteret ud i bilag. Hvis man vil dybere ned, så skal man søge viden andre steder. Vi har ønsket et niveau, der giver et samlet billede, der er en hjælp for projektlederen. Hvis man ønsker detailviden, så er der masser af hjælp at hente andre steder.

For mere information, kontakt AlmenNets sekretariat:

Sekretariatsleder Astrid Biering Fonsbøl – abf@bl.dk / 3376 2052

Eller almennet@almennet.dk /  3376 2000

“Det er væsentligt, at man kan gå et sted hen og finde sin viden. Når man går ind i den her vejledning, så har man en sikkerhed for, at den nyeste viden, den finder man her”
Mette Nellemann, fsb
Projekthåndbogen

Hent gratis vejledninger, paradigmer og inspiration til nybyggeri- og renoveringsprojekter.