Nyt AB18-aftalesæt

BEDRE BYGGERI FOR PENGENE

Efter tre års forhandlinger er byggeriets parter blevet enige om en ny ”grundlov”. Det er et sæt aftaler for offentligt byggeri og alment boligbyggeri, som ventes at få betydelige konsekvenser for byggeriet i Danmark, der i alt beløber sig til cirka 200 milliarder kroner årligt.

Den 21. juni 2018 offentliggjorde Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen de nye aftaledokumenter, der tilsammen udgør ”byggeriets grundlov” ABR 18 til rådgivning, AB 18 til entrepriser og ABT 18 til totalentrepriser, der erstatter AB 92, ABR 89 og ABT 93.

Aftalerne er resultatet af tre års forhandlinger i et udvalg bestående af byggeriets parter: Dansk Byggeri, Tekniq, SMVdanmark, Kooperationen, Danske Arkitektvirksomheder, FRI, Dansk Industri, Voldgiftsnævnet, Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, Danske Regioner, KL, Bygherreforeningen og BL.

På BL's hjemmeside har du mulighed for at læse meget mere

AlmenNet afholder to kurser omkring aftalesættet i samarbejde med BL og Byggeskadefonden i henholdvis København og Aarhus til efteråret. 

Tilmeld dig kursus i København her!

Tilmeld dig kursus i Aarhus her!

 

“Der er behov for at sætte tid af internt over det næste halve år til at sikre, at alle interne dokumenter, koncepter og forretningsgange er opdateret og indarbejdede.”