Materiale fra Udviklingsseminaret 2018

Fotos fra dagen

Slides fra dagen

Mange tak til Mette fra Realdania og Jesper fra Domus Arkitekter for spændende oplæg. Nedenfor kan du finde deres slides. 

Inspirationsoplæg om Sociale renoveringer v/ Mette Margrethe Elf, Realdania

Præsentation og besigtigelse af Sorgenfrivang II v/ Jesper Ingemann Mogensen, Domus Arkitekter

Vi vil desuden gerne takke DAB for at lægge hus til arrangementet og en spændende besigtigelse af renoveringen af Sorgenfrivang II

Læs mere om Sorgenfrivang II projektet og se billeder her

De fire temaer

På dagen blev der arbejdet med fire teamaer, som deltagerne selv havde taget stilling til ved tilmeldingen. De fire temaer var: 

Infrastruktur og omverden
I denne gruppe stillede vi spørgsmålet: Hvordan kan vi nedbryde barriererne og bygge bro mellem almene bebyggelser og omgivende bykvarterer – både fysisk og mentalt, da boligområder ofte bliver udskældt for at virke uvelkomne og ”have ryggen til samfundet”.

Her blev der på dagen snakket om, at komme med redskaber og metoder der muliggør at man kan indgå i økonomiske partnerskaber med såvel private og kommunale/offentlige aktører. 

Download projektideen her

Fællesarealerne – til brug eller skue?
I denne gruppe stillede vi spørgsmålet om der kan opnås gevinster, hvis man bruger fællesfaciliteterne mere strategisk, da fællesarealerne i mange boligafdelinger består af en stor ubenyttet græsplæne og et fælleslokale, som kun benyttes til bryllup og konfirmation.

Her blev der på dagen snakket om, at synliggøre områdernes kvaliteter og invitere folk udefra ind i området med et lokalt pejlemærke som er genkendeligt på linje med margueritruten. Her er formålet at etablere uderum og fællesarealer, som kan understøtte fællesskaber på tværs af målgrupper og bolig-/byområder. Det vil bidrage til at mindske ensomhed, binde byen sammen og optimere udnyttelsen af arealer og faciliteter i byen som helhed.

Download projektideen her

Optimering i fællesskab
Her var det overordende spørgsmål: Hvad kan vi gøre for, at lykkes endnu bedre med vores forandringsprojekter? Når vi effektiviserer, så lægger vi en ny strategi. Vi sætter nye mål for organisationen og I mange henseender, ændres eksisterende forhold for ansatte og beboere som resultat af dette. I sådanne projekter handler det i høj grad om, at spille hinanden gode og sikre at alle sigter mod samme mål.

På dagen blev der snakket om, at der ofte bliver brugt uhensigtsmæssigt mange ressourcer fra boligorganisationens administration, når det gælder om at få den nødvendige opbakning og forståelse for projekter om effektiv drift. Ofte er der tale om projekter, som Organisationsbestyrelsen har bakket op om, men som senerehen ender i en strid mellem beboerdemokrati og administration. Formålet med projektet er, at sikre en hurtigere og fælles forståelse/proces omkring boligselskabets strategi inden for effektiv drift. 

Download projektideen her

Effektiv drift – konkrete værktøjer
I denne gruppe var spørgsmålet, om vi kan udvikle nogle værktøjer eller metoder, som på simpel vis kan komme hele sektoren til gode inden for effektivisering, bygningsvedligehold o.a. Dette kommer af, at vi effektiviserer på mange niveauer. Nogle gange er det store langsigtede strategier og andre gange handler det om, at gøre hverdagen lettere med hjælp fra smartere metoder eller værktøjer. 

Her på dagen blev idéen om kunstig intelligens præsenteret. Hvis den almene sektor ikke vil sættes bagud i den teknologiske udvikling, er der behov for vi gransker mulighederne for automatisering, robotteknologi og kunstig intelligens i den almene sektor.

Download projektideen her

Helhedsplaner & fremtidsanalyse Effektiv drift Fællesarealer & tryghed Projektledelse & forandring