MATERIALE OG BILLEDER FRA ALMENNETS ÅRSSEMINAR

Tak for en spændende dag og en særlig tak til fsb, for nogle spændende oplæg og besigtigelse af Engbakken.

FOTOS

Dagens program med slides

Tak for en super spændende dag på AlmenNets årsseminar d. 29. november 2018. Vi vil særligt gerne takke fsb, for nogle gode oplæg samt besigtigelsen af Engbakken Kollegiet.

I det følgende kan du downloade slides fra dagen.

AlmenNets repræsentantskabsmøde:

Download referat fra repræsentantskabsmødet her

Download regnskab og budget her

Download formandens beretning her

Du kan få et overblik over AlmenNets samlede bestyrelse her

Årsseminar

Præsentation af fsb

Præsentation af Engbakken v/ Lone Zeeberg Nielsen, byggechef i fsb
I Engbakken er der 124 ungdomsboliger fra 1. – 7. sal. Hele den grønne glasbygning er en del af Frederiksbergs Kommunes udvikling af et trist og nedslidt hjørne lige op ad Bispengbuen, som er indfaldsvej til København. Huset er bygget, så det skærmer mod trafikken og åbner med fælleslokaler og –terrasser mod syd. 

Samarbejdet med kommunen har være forbilledligt, og byggeriet har fået stor og positiv opmærksomhed fra bl.a. borgmesteren, da hele området med færdiggørelsen af dette projekt har fået et kæmpe løft.

Mød fremtiden - drift og fællesskab i almene ungdomsboliger med afsæt i nye digitale muligheder v/ Anders Peo Fajers, tidl. forvaltningskonsulent i fsb, nuværende politisk konsulent i Boligkontoret Danmark
Projektet bygger på en idé om, at en af forudsætningerne for god og effektiv drift er et tæt og godt fællesskab, hvor beboerne selv føler stort ejerskab og bidrager til løsningen af dagligdagens udfordringer. Et problem, der tidligere er gået igen, har været det lave engagement, unge beboere tidligere har vist i formelle beslutningsstrukturer, på trods af, at mange af dem udviser interesse og trang til lokale fællesskaber.

Derfor har fsb udviklet og afprøvet en ny metode for, hvordan man kan skabe fælles sociale rammer og fremme anvendelsen af særligt digitale værktøjer ved etablering og drift af almene ungdomsboliger. Kom og hør om erfaringerne!

Engbakken

Hvis du er interesseret i fsb's projekt "Mød fremtiden – drift og fællesskab i almene ungdomsboliger med afsæt i nye digitale muligheder", så kan du læse mere om det på Den Almene Forsøgpulje. 

Projektet bygger på en idé om, at en af forudsætningerne for god og effektiv drift er et tæt og godt fællesskab, hvor beboerne selv føler stort ejerskab og bidrager til løsningen af dagligdagens udfordringer.

Find projektet her!