Lancering: Hvordan skaber vi sociale renoveringer?

Hvordan kan fysiske tiltag understøtte fællesskabet og øge trygheden i en boligafdeling? Og hvad skal der til for at gøre en renovering social? AlmenNet sætter fokus på temaet SOCIALE RENOVERINGER i samarbejde med Realdania, BL og LBF, baseret på den antagelse, at man med relativt få greb kan øge værdien af en renovering for nutidens og fremtidens beboere.

Foto: Rambøll Arkitektur og Byudvikling

Nyt webunivers og inspirationskatalog

Gå direkte til socialerenoveringer.dk

Ensomhed er et samfundsproblem, der rammer mennesker på tværs af aldersgrupper og det anslås, at ensomhed koster samfundet 7 milliarder kroner årligt. Boformen kan afhjælpe følelsen af ensomhed og renovering af det almene boligmiljø spiller derfor en vigtig rolle. Med den påstand gik Realdania, Landsbyggefonden og BL sammen om at lave kataloget: ”Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed?”  

Kataloget kommer med en række anbefalinger til hvordan man kan arbejde med BOLIGEN, BOLIGENS KANTZONER, FÆLLESAREALER og FORBINDELSE TIL OMGIVELSERNE. Analysens konklusioner understøttes af flere case-områder fra hele landet hvis formål er at vise eksempler fra virkeligheden, hvor sociale renoveringer har ændret på livet i boligafdelingen. 

”Det fysiske bygningsmiljø kan have en stor betydning for det sociale hverdagsliv i en boligafdeling. Vi tror på, at der er et stort potentiale i forhold til at dele de gode erfaringer fra færdige renoveringer - og prøve nye løsninger af. Ideen er, at når en afdeling nu alligevel skal renovere, hvorfor så ikke forsøge at få endnu mere ud af det store arbejde? Med få greb kan vi påvirke den enkelte beboers liv i en mere sociale retning – og det er der al mulig grund til at stræbe efter i lyset af, at almene boligafdelinger også huser ensomhed” fortæller Mette Margrethe Elf, projektchef i Realdania.

Formålet med samarbejdet er at udbrede kendskabet til og opbygge flere erfaringer med fysiske renoveringer målrettet fx opgange, vaskehuse eller ’kantzoner’ mellem folks egen matrikel og fællesarealerne. Alt sammen steder, hvor beboerne færdes i hverdagen, og som giver øget mulighed for daglige møder og deltagelse i det lokale fællesskab. Projekterne er stærkt lokalt forankrede og bliver fulgt tæt og evalueret, så erfaringerne kan komme andre til gavn.

De gode eksemplernes magt - Samlet på ny hjemmeside!

AlmenNet har netop lanceret et nye webunivers med et voksende inspirationskatalog, som med ord, video, billeder og skal inspirere medlemmer til at give fremtidige renoveringer en social merværdi og bidrage til forebyggelse af ensomhed. Den bliver samtidig en platform til formidlingen af 4, udvalgte boligafdelinger som får særlig støtte til at arbejde med sociale tiltag i deres renoveringsprojekter. De 4 pilotprojekter vil blive fulgt tæt og kaste en masse idéer og erfaringer af sig, som andre kan bygge oven på. 

”Efter 11 års erfaring med at formidle renoveringsprojekter i AlmenNet ved vi, at det er de gode eksemplers magt, der gør AlmenNet til et værdifuldt netværk for udvikling og læring. Der findes allerede mange eksempler på, hvordan boligafdelinger i hele landet har renoveret socialt – og de skal frem i lyset,” fortæller Rolf Andersson, formand for AlmenNet.

Ligger I inde med et godt eksempel på elementer i en renovering, som har fremmet det sociale liv i afdelingen, så giv besked til AlmenNet og få jeres sociale renovering med i inspirationskataloget.

Læs meget mere om temaet, hent kataloget og find cases til inspiration på hjemmesiden: socialerenoveringer.dk

Samarbejdspartnere

Lanceringen af det nye webunivers sker i samarbejde med Realdania, Landsbyggefonden og BL.

Analysen som hjemmesiden bygger på, samt dele af hjemmesiden er blevet til med hjælp fra Rambøll Arkitekter. 

Læs Pressemeddelelsen fra Realdania

“Med få greb kan vi påvirke den enkelte beboers liv i en mere sociale retning – og det er der al mulig grund til at stræbe efter i lyset af, at almene boligafdelinger også huser ensomhed”
Mette Margrethe Elf, projektchef i Realdania
Sociale renoveringer Fællesarealer & tryghed Helhedsplaner & fremtidsanalyse
Sociale renoveringer

Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed?

Finlandsparken

Case: I Finlandsparken har de mange, sociale greb med bl.a. klynger, styrket fællesskabet i afdelingen