På jagt efter digitale frontløbere

Jagten er gået ind! Bygherreforeningen og AlmenNet jagter de gode digitale eksempler, der kan inspirere resten af branchen til at arbejde smartere ved fx sociale medier, apps og digitale driftssystemer.

 

DIGITALE FRONTLØBERE
Ny teknologi og digitalisering har et stort effektiviseringspotentiale blandt landets boligorganisationer.

AlmenNet og Bygherreforeningen vil nu fremhæve branchens digitale frontløbere, der kan inspirere andre til at anvende nye teknologiske løsninger i dagligdagen til bl.a. at sikre bedre kvalitet og lavere husleje for beboerne i den almene sektor.

Der udvælges 6 projekter, som foldes ud i et inspirationskatalog og præsenteres som branchens digitale frontløbere på et seminar den 22. november 2017.

Har du kendskab til spændende projekter eller løsninger, hører vi meget gerne fra dig. Læs mere her.

INDSTIL JERES PROJEKT
Alle kan indstille digitale frontløbere, der kan inspirere den almene sektor og vise vejen for resten af branchen. Projekterne screenes af en faglig bedømmelseskomité. Der udvælges 6 cases, som foldes ud i en business case, der illustrerer værdien af den digitale løsning.

Du kan indstille frontløbere her.

Deadline er den 14. september.

PRÆSENTATION AF FRONTLØBERE
De digitale frontløbere i den almene sektor præsenteres på en større event arrangeret af Bygherreforeningen og AlmenNet den 22. november i år.

Her vil være en gennemgang af de forskellige cases, hvor vi kommer ind på, hvordan frontløberne anvender fx dataopsamling, apps og robotteknologi til at optimere deres måde at arbejde på til gavn for både driftsorganisationen og lejerne.

Vi kigger på digitale løsninger i både stor og lille skala, og vi kobler det strategiske til den operationelle drift og service. Der vil være indlæg fra både eksperter og praktikere. Det nærmere program er under udvikling, men offentliggøres senest i oktober. 

Tid og sted: 
22. november 2017 kl. 15-18
Arrangementet afholdes hos KAB
Studiestræde 38
1552 København V

Arrangementet er gratis

Tilmelding er åben.

IT & Teknologi