Bæredygtighed i øjenhøjde

Nyt dialog- og prioriteringsværktøj gør det lettere for byggeudvalg at udarbejde certificeringer inden for bæredygtighed!

Hvad kan værktøjet?

Værktøjet er designet til at indgå i byggeriets idé-og programfase og boligorganisationers udvikling af bæredygtighedsstrategier.

I den almene sektor kan værktøjet indgå som en central brik, når boligorganisationer skal bygge nyt eller renovere. Her bliver beboerdemokraterne ofte præsenteret for svære tekniske begreber, især hvis der indgår drøftelser om certificeringer indenfor bæredygtighed.

Værktøjet kan visualisere, konkretisere og skabe dialog om bæredygtighed, og på den måde være med til at gøre det nemmere for både projektleder og beboerdemokrater at prioritere bæredygtighed i netop deres byggeprojekt.

Download kort præsentation af værktøjet her!

ET TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

Gennem det sidste års tid har en arbejdsgruppe i samarbejde med et stærkt og tværfagligt advisory board udviklet værktøjet, der skal lette dialogen og konkretisere prioriteringen af bæredygtighed. Værktøjet er blevet testet af projektledere og beboerdemokrater fra den almene sektor, hvilket også har bidraget til udviklingen og den endelige form.

Bag værktøjet står boligorganisationerne AL2bolig og Sct. Jørgens, Viborg, der i samarbejde med Acelab, Rambøll og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma har udarbejdet dette dialog- og prioriteringsværktøj, der bringer DGNB-systemet i øjenhøjde med beslutningstagerne.

Projektet er støttet af Den Almene Forsøgspulje og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

ÅRETS EVENTS

Dialog- og prioriteringsværktøjet bliver i løbet af året præsenteret forskellige steder både i Danmark og i udlandet.

18. maj 2017: Dansk Green Building Councils forårskonference ved Hanne Tine Ring Hansen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

5. – 7. juni 2017: Hong Kong, World Sustainable Built Environment (den største konference indenfor bæredygtigt byggeri) ved Hanne Tine Ring Hansen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

17. og 18. nov. 2017: Aarhus, Almene Boligdage i Aarhus ved boligorganisationerne Al2bolig og Sct. Jørgen.

Værktøjet frigives på Almene Boligdage den 17. og 18. november 2017


Bidragsydere

Følgende personer har bidraget til udviklingen af værktøjet enten som en del af arbejdsgruppen (AG), advisory board (AB) eller test gruppen (TG): Ole Nielsen (AG) og Jesper Toft-Nielsen (TG) , Boligselskabet Sct. Jørgen-Viborg (AG), Allan Werge (WG), Tania Andersen (AG), Peter Brix Westergaard (AB) og Per Kinly (TG), AL2Bolig, Anna-Claudia Erichsen, Acelab (AG), Hanne Tine Ring Hansen (AG), Rambøll/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Stine Skøtt Pedersen (AG), Rambøll/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Lau Raffnsøe, Danish Green Building Council (AB), Pernille Hedehuus (AB), MT Højgaard, Philip Naegeli Arnhild (AB) og Charlotte Algreen (TG), Lejerbo, Katja Adelhøj Lindblad (AB), Heine Krarup Møller (TG) og Jonas Hugo Stavad (TG) , Boligkontoret Danmark, Suna Cenholt (AB), PLUSkontoret arkitekter, Henrik Staun, Lund & Staun (AB), Lisbet Wolters, Vejle kommune (AB), Carina Hedevang (TG) og Carsten Kjær Christensen (TG) AAB Aarhus


Helhedsplaner & fremtidsanalyse