AlmenNets udviklingsseminar 2017

Tak til alle jer der deltog ved AlmenNets udviklingsseminar 2017. I år arbejdede vi ikke ud fra et på forhånd fastsat projektforslag, men derimod ud fra tre spændende temaer, som du kan læse mere om her på siden!


Tre temaer

Igen i år skulle nye, medlemsdrevne udviklingsprojekter igangsættes i AlmenNet. Deltagerne på udviklingsseminaret fik mulighed for at idéudvikle og få sparring til nye udviklingsprojekter. Modsat tidligere år, var der ikke på forhånd projektforslag, der skulle tages udgangspunkt i. Derimod havde vi fastsat tre temaer, indenfor hvilke vi håbede at kunne udvikle nye projekter. Læs mere om de tre temaer nedenfor.

Den gode omdannelsesproces
I disse år omdannes mange af de større boligområder, så de i højere grad integreres med det omkringliggende samfund. Men hvordan sikrer vi en god omdannelsesproces, hvor vi tager højde for fremtidens beboeres behov og boligområdet integreres i det omkringliggende samfund?

Proces og kommunikation ved renoveringssager – den gode almene bygherre
Renoveringssager er komplekse og der er ofte mange interessenter involveret. Desværre hænder det fra tid til anden, at processen skrider eller at aftaler ikke bliver overholdt. Dette kan være med til at skabe utryghed og splid mellem beboerne og boligselskabet. Hvordan sikrer vi en god og realistisk proces, og hvordan forholder vi os kommunikativt til opgaven hvis der opstår bump på vejen?

Driftsperspektivet i programmeringen af planlægningsfasen
Frem mod 2020 skal den almene sektor spare 1.5 mia. på driften. Dette har i de seneste år medvirket en lang række nye initiativer indenfor effektiv drift. Men hvordan kan vi i højere grad tænke effektiv drift ind i planlægningsfasen af byggesager?Dagens program med slides

Dagens program med slides 

Præsentation af AlmenNets udviklingsseminar

9.30 Velkomst, morgenmad, program og introduktion til dagen

9.45 Visionsformulering i mindre grupper - idégenerering med udgangspunkt i visionerne

10.45 Kort præsentation – og hurtig feedback fra de andre grupper

11.30 Formulering af de potentielle udviklingsprojekter

12.30 Frokost og fernisering (præsentation af projekt-idéerne)

13.00 Udvælgelse af AlmenNets udviklingsprojekter for 2017

13.10 Alment Talent Akademi v/ Eva Seyffert, BL

13.15 Opsummering og afrunding

13.30 Kaffepause

13.45 Introduktion til FA09 v/Lone Lund Rasmussen, adm. Direktør i FA09

14.05 Præsentation og besigtigelse af renoveringerne af Brunevang og Kagshusene

15.30 Tak for i dagFotos fra dagen


Projektledelse & forandring