Nye ERFA-møder: Genhusning - set med beboernes øjne

På de kommende ERFA-møder er emnet denne gang Genhusning – set med beboernes øjne. Genhusning er en kompliceret og krævende affære, og indebærer risiko for splid mellem beboere og administration. Det modsatte gør sig også gældende, og der er potentiale for i fællesskab at skabe en ny og stærkere boligafdeling. Dette kræver en god organisatorisk forankring, gennemtænkt planlægning og ikke mindst en tydelig kommunikation. Med udgangspunkt i nye værktøjer fra AlmenNet vedrørende proces og kommunikation ved genhusning, kigger vi nærmere på hvordan man kan sikre at beboerne føler sig trygge og velinformerede gennem hele genhusningsprocessen.

For medarbejdere der har berøring med genhusede beboere, herunder direktører, forretningsførere, bygge- og tekniske chefer, driftschefer, projektledere, genhusningskonsulenter og boligsociale medarbejdere.

 

PROGRAMMET

  1. Velkommen til dagens ERFA-møde
    v/ Niklas Jarnit, BL
  2. Genhusning – set med beboernes øjne
    v/ Anita Damkjær Eriksen, KAB
  3. Pause
  4. Lokal case fra en boligorganisation
  5. Workshops - hvad virker - erfaringsgrupper
  6. Opsamling og sandwich

Hent programmet som pdf.

Som deltager på ERFA-mødet får du:

AlmenHæftet "Dine rettigheder ved genhusning"
Konkrete værktøjer om processen og beboernes rettigheder ved genhusning
Konkrete erfaringer fra andre boligorganisationer
 

TID OG STED

Møderne afholdes 4 forskellige steder i landet:

2. marts 2017, kl. 9-12 på Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg (maks. 30 deltagere).
9. marts 2017, kl. 9-12 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart (maks. 30 deltagere).
16. marts 2017, kl. 9-12 i Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V (maks. 40 deltagere).
23. marts 2017, kl. 9-12 på Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg (maks. 40 deltagere).


DELTAGELSE OG TILMELDING

Fristen for tilmelding er en uge inden mødets afholdelse.

Tilmelding sker efter "først til mølleprincippet".

Tilmelding sker elektronisk via BLs hjemmeside under punktet selvbetjening/kurser-og-uddannelse/ eller klik her!

Pris for tilmelding og deltagelse på ERFA-mødet er 750 kr. pr. deltager. Vær opmærksom på, at der vil blive opkrævet et "noshowfee".

 

ARRANGØR

BL arrangerer ERFA-møderne i samarbejde med AlmenNet og DriftsNet.

Læs mere på: https://bl.dk/netvaerk/bls-erfa-netvaerk

 

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 / mail: mju@bl.dk

eller Niklas Jarnit på tlf.: 3376 2071 / mail: nja@bl.dk

Beboerinddragelse Projektledelse & forandring Arkitektur & bygningskultur