Ny publikation: Fremtidens Almene Boliger

Hvordan forbereder vi os bedst på fremtiden? Det kan du læse om den nye AlmenVejledning!

Ny AlmenVejledning: Fremtidens Almene Bolig

Ny publikation: Hvad byder fremtiden på?

Samfundet er i rivende udvikling. Det betyder ikke bare udfordringer for det enkelte menneske, men især også for virk­somheder og organisationer. Vi ser det også inden for den almene sektor – men hvordan kan vi være sikre på, at vi er bedst forberedte på fremtidens udfordringer?

Derfor er AlmenNet nu ude med en ny publikation: Fremtidens Almene Bolig, der blev lanceret på weekendens Almene Boligdage. Det har til formål at give et billede af den aktuelle samfundsudvikling ved at belyse hvilke tendenser – såkaldte megatrends – der kommer til at påvirke udviklingen af fremtidens almene boliger.

Det er også et tema, der går igen på næste måneds ERFA-møder. Hvis du vil vide mere om dem, kan du læse om og tilmelde dig her!

”Vi vil gerne lave en publikation, der bruger termer, som både rådgivere og afdelingsbestyrelser kan forstå,” siger Per Bro, der er byggechef i Boligselskabet Sjælland og står for projektet om fremtidens bolig i forhold til AlmenNet

Singlerne kommer – og de ældre bliver

Nogle af de tendenser, der ses på boligmarkedet de næste 25 år, spiller naturligvis sammen med samfundsudviklingen. Boligøkonom Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videnscenter, siger således, at markedet splittes i to: der skal bygges op imod 100.000 boliger i København, mens befolkningstallet stagnerer og falder i yderområderne. Gennemsnitsalderen stiger, og andelen af singler stiger. København og Aarhus er – og fortsætter i fremtiden med at være – de unges by, mens landdistrikterne bliver for de ældre. Det kræver omtanke at bygge og renovere til fremtiden. Ældre, singler og byboere er alle tre vigtige overskrifter, som den almene sektor også har indstillet sigtekornet på.

Det er netop dét, Fremtidens Almene Bolig sætter fokus på – både i forhold til det bygningsfysiske og det sociale.

”Vi ser et stort behov for et styringsværktøj i branchen, som kan være med til at sikre, at vi taler om det samme, når vi snakker fremtidens bolig og typer af beboere. Én ting er boligen, noget andet er det boligsociale,” fortæller Per Bro. ”Noget, der taler til afdelingsbestyrelserne, men også boligorganisationer. Mange har ikke nødvendigvis en stor byggeafdeling, eller også er det teknisk personale, der ikke har den bomæssige forståelse. Der er forskel på, hvad vi lægger vægt på, når vi bygger.”

Læs meget mere og download publikationen her. God læselyst!

 

Helhedsplaner & fremtidsanalyse Beboerinddragelse Projektledelse & forandring