Glædelig jul og tak for i år

2017 har ikke alene været et begivenhedsrigt år men markerer samtidig 10-året for foreningen AlmenNet! Der er løbet meget vand under broen siden 2007, men formålet er stadig det samme.

Viden er guld

Af Rolf Andersson, formand for AlmenNet

Så er det tid til igen at gøre status for det forgangne år. Lad mig derfor benytte muligheden for at lave nogle få nedslag i de mange aktiviteter og udviklingsindsatser, der er foregået i vores forening i 2017.

Jeg vil starte med at fremhæve AlmenNets serie af TEMA-udgivelser. Disse videns-opsamlinger er noget vi kan mærke en stor efterspørgsel på og indtil videre er det blevet til tre publikationer om hhv. ”Energirenovering og energiadfærd”, ”Effektiv drift” og senest ”Klimatilpasning”. Fælles for dem er, at de giver et rigtig godt overblik over aktuelle forsøgsprojekter indenfor det pågældende tema. Herved får du som medlem en nem genvej til vejledninger og konkrete værktøjer samt ikke mindst mulighed for at fordybe dig yderligere i de centrale problemstillinger. AlmenNets TEMA-rapporter kommer dermed ind til kernen af foreningens virke, nemlig at formidle bedste praksis og værdifuld viden til hele branchen. Publikationerne bliver til i samarbejde med Transport- Bygge- og Boligstyrelsen og kan naturligvis findes på AlmenNets hjemmeside.

Jeg vil også gerne slå et slag for AlmenNets et år gamle ambassadørnetværk, der er et forum for udviklingsorienterede medarbejdere i vores medlemsorganisationer. I årets løb har vi afholdt to webinars med fokus på aktuelle udfordringer samt direkte anvendelse af de nyeste projektresultater, formidlet af kollegaer og eksterne fagfolk. Er du interesseret i at blive del af dette spændende netværk og blive ambassadør for din boligorganisation, så er du meget velkommen til at kontakte AlmenNets sekretariat.

I årets løb var AlmenNet vært for den måske mest vellykkede konference, vi til dato har afholdt. Denne gang handlede det om klimatilpasning i boligområderne eller nærmere bestemt: Hvordan man kan opnå gevinster, når boligselskaber, kommuner og vandselskaber går sammen om at løse klimaudfordringerne. Dagen blev således et miks af oplæg, præsentation af løsninger og debat indenfor det almene område og foregik i et partnerskab med Fredensborg Kommune og Klimatilpasning Kokkedal. Lad os endelig få flere af sådanne udbytterige arrangementer.

Jeg slutter af med at nævne foreningens udviklingsprojekter. Det er jo her, at vi i AlmenNet skaber udvikling og fælles læring. Igen i år er flere projekter blevet afsluttet med et godt og brugbart resultat. Det drejer sig blandt andet om genhusning (set med beboerens øjne), IKT og fremtidens almene bolig. I AlmenNets Årsberetning 2017 kan du læse mere om vores udviklingsindsatser samt få et overblik over AlmenNets foreningsøkonomi og bevillinger.

Tak for samarbejdet i år og god læselyst! 

Se året der gik 2017

AlmenNets bestyrelse 2018

Sådan ser bestyrelsen ud efter repræsentantskabsmødet den 22. november 2017:

Formand
Rolf Andersson, byggedirektør, KAB

Næstformand 
Søren Ahle Hansen, direktør, ØsterBO

Øvrige medlemmer 
Michael Demsitz, direktør, Boligkontoret Danmark
Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening
Lone Lund Rasmussen, direktør, FA2009
Steen Ejsing, byggechef, DAB
Thomas Holluf Nielsen, direktør, Domea.dk
Erling Weber Jensen, direktør, Skanderborg Andelsboligforening
Allan Werge, direktør, AL2Bolig

Suppleanter
Bente Karlskov, byggechef, Civica
Lone Zeeberg Nielsen, bygge- og udviklingschef i fsb

Observatører
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen 
Bent Madsen, direktør, BL 
Mikael Lynnerup Christensen, kontorchef, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Velkommen til to nye medlemmer, Bente Karlskov, byggechef, Civica og Lone Zeeberg Nielsen, bygge- og udviklingschef i fsb.

Farvel og tak til Palle Jørgensen, direktør i Boligforeningen Ringgaarden og Jens Pilholm, direktør i Civica. 

AlmenNets sekretariat - nyt hold

I løbet af 2017 blev to nye studerende ansat i AlmenNets sekretariat, Sara og Cecilie, som begge arbejder med kommunikation via foreningens digitale platforme, samt hjælper til med den øvrige sekretariatsbetjening.

Niklas Jarnit blev ansat medio 2016 og vil fortsat være en del af sekretariatet med særligt ansvar for AlmenNets arrangementer. 

Sekretariatsleder i AlmenNet siden 2009, Olav Kirchhoff, har fået ny stilling som projekt- og netværkschef i BL og overdrager nu stafetten til Astrid Biering Fonsbøl, som har arbejdet i sekretariatet siden 2012. 

Kontakt sekreatariatet her 

10 års jubilæum og året der gik

Klik på billedet (præsentationen åbner i en ny fane)

Året der gik

 

“AlmenNets TEMA-rapporter kommer dermed ind til kernen af foreningens virke, nemlig at formidle bedste praksis og værdifuld viden til hele branchen. ”
Rolf Andersson, formand