Sidste chance for at indstille et projekt til Renover Prisen 2016

Er det en almen renovering der skal løbe med sejren i år? Hvis du kender til et godt og vellykket renoveringsprojekt, så er det nu du skal til tasterne. Alle kan indstille et projekt - du kan endda nøjes med at pege på et projekt og få kampagnens folk til at indstille det for dig. Det skal bare ske inden den 10. marts.

Så let er det at indstille et projekt

Realdania og GI uddeler for fjerde år i træk en pris for Danmarks bedste renovering. Kender du et godt renoveringsprojekt, der fortjener anerkendelse, opfordres du til at indstille det til RENOVER prisen 2016. Der efterspørges især indstilling af projekter i kategorien Alment boligbyggeri. 

Det er meget enkelt at indstille et projekt (se videoen oven for). Du har endda mulighed for at vælge den lette løsning og få kampagnens medarbejdere til at indstille projektet for dig, hvis det er tiden der spænder ben (kontakt anette.j@adviceas.dk). 

Projekter, der blev indstillet sidste år, kan indstilles igen i år. De nominerede projekter offentliggøres ultimo juni og vinderen kåres ved en prisfest i september 2016.

Vinderprojektet modtager en pris og 100.000 kroner til en fest for alle de parter, som har været involveret i projektets realsisering.

Indstil et projekt

Realdania og GI efterlyser flere almene renoveringsprojekter

RENOVER prisen skal give renovering den synlighed og status, som renovering fortjener. Og i sidste ende er formålet med prisen at inspirere til endnu bedre renovering – til gavn for alle. Der uddeles én samlet pris for Danmarks bedste renovering.

Sidste år blev der i alt indstillet 167 projekter til prisen. Heraf en del under kategorien Alment boligbyggeri, som der tidligere har været efterlyst gode eksempler på. Realdania og GI håber i år at få endnu flere indstillinger inden for denne kategori, ligesom de gerne ser flere renoveringer af parcelhuse indstillet til prisen.

Både de almene boliger og parcelhusene udgør en stor del af den samlede danske byggemasse, så derfor vil vi gerne se flere eksempler på, hvordan disse typer af boliger kan renoveres på flere forskellige og inspirerende måder, siger filantropidirektør Anne Skovbro fra Realdania.

Realdania og GI forventer også igen i år at uddele Specialprisen, som blev uddelt for første gang i 2015. Prisen gives til et projekt, der ikke nødvendigvis scorer højt på alle bedømmelseskriterierne for RENOVER prisen, men som på anden vis udviser originalitet og et mod til at gøre noget anderledes. 

Se de foreløbig indstillede projekter

Kriterier

For at et projekt kan indstilles til RENOVER prisen, skal det være gennemført i Danmark, have stået færdigt i højst fem år før præmieringen og være taget i brug i mindst et halvt år. RENOVER prisen præmierer kun renoveringsprojekter og ikke historiske restaureringsprojekter. Foruden de primære faglige kriterier kan geografisk spredning og variation af bygningstyper også indgå i grundlaget for udvælgelsen af de nominerede projekter.

RENOVER prisen bliver tildelt et projekt, der scorer højt på minimum et af de syv følgende kriterier:

Eksempelværdi
Energikrav og bæredygtighed
Samarbejde
Brugskvalitet
Bidrag til omgivelser
Økonomi og værdiforøgelse
Udførelseskvalitet

Læs mere om kriterier på renover.dk

Sådan foregår processen:

  1. Frem til den 10. marts 2016 kan alle indstille et eller flere renoveringsprojekter
  2. Herefter vurderer et nomineringsudvalg, hvilket projekter der nomineres til prisen
  3. Nomineringerne offentliggøres medio juni
  4. Herefter stemmer et valgkollegium bestående af et bredt udvalg af personer fra byggebranchen om, hvilket projekt, der skal vinde prisen.
  5. Vinderprojektet offentliggøres ved en prisfest den 1. september 2016.

Artikler om renovering af almene boliger

Her kan du læse nogle artikler om renovering af almene boliger på renover.dk:

Højbo holder varmen – ændret adfærd sparer på energien (Februar 2016)

Ringgården: Vi føler stor glæde ved at dele dét, vi er stolte af (Marts 2015)

Langkærparken: Kold betonklods blev varm (Marts 2014)

Kontakt

info@renover.dk eller ring på 2588 2721

“Både de almene boliger og parcelhusene udgør en stor del af den samlede danske byggemasse, så derfor vil vi gerne se flere eksempler på, hvordan disse typer af boliger kan renoveres på flere forskellige og inspirerende måder”
Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania
Arkitektur & bygningskultur