Ny hjemmeside: Landsbyggefondens Innovationspulje

I AlmenNet er vi glade for at kunne præsentere vores nye hjemmeside, www.innovationspuljen.almennet.dk!

Her introducerer vi alle de innovative projekter, som Landsbyggefonden har støttet via den særlige innovationspulje. Der er tale om spændende og fremtidsorienterede projekter, hvor der er tonsvis af inspiration og erfaring at hente. Siden bliver løbende opdateret med nye projekter, som på hver deres måde er med til at fremtidssikre og udvikle det almene boligbyggeri.

Projekterne giver på hver sin vis et bud på, hvordan man kan fremtidssikre det almene byggeri gennem bl.a. produktivitetsforbedringer, energibesparende foranstaltninger og bedre totaløkonomi.

Besøg siden her

 

Innovationspuljens projekter
På Innovationspuljens nye hjemmeside kan du dels få et overblik over alle innovationspuljeprojekterne og dels dykke ned i det enkelte projekt og finde inspiration. Projekterne er spændende at udforske, da de alle har været underlagt en række kriterier for, den støtte de har modtaget. Støtten er blevet ydet til projekter, der ville styrke og udvikle det almene byggeri bl.a. inden for følgende overordnede byggetekniske temaer:

  1. Fremtidssikring af eksisterende byggeri
  2. Produktivitetsforbedring ved nybyggeri og renoveringer
  3. Energibesparende foranstaltninger, miljøforbedringer, nybyggeri og renoveringer (I 2. ansøgningsrunde hed tema 3 'Bedre totaløkonomi')

Ansøgningerne til puljen blev bedømt på nyhedsværdi og realistisk forståeligt konkret projekt, det visionære og helhedsbetonede projekt, med indhold om styrkelse af økonomi og effektivitet, samt bedømt på byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet.

Projekterne udmunder sig i rapporter, som siden her har til formål at formidle. Alle rapporter, vejledninger, værktøjer, bilag osv. vil være tilgængelige til download.

Energi, klima & miljø