Hvor mange lærlinge mv. er ansat på jeres byggesager?

I oktober 2016 tæller BL lærlinge og praktikanter på alle medlemmernes byggepladser. Optællingen fra 2015 viste, at der i gennemsnit er 11,6 % lærlinge på renoveringssagerne i den almene sektor. Det er vigtigt, at alle praktikpladser igen i år bliver talt, så de gode resultater fortsat kan blive dokumenteret og fastholdt.

Optælling af praktikpladser 2016

Bidrag til optælling 2016
Så er optælling af praktikpladser 2016 i fuld gang og det er rigtig vigtigt, at alle almene boligorganisationer giver sit besyv med, så den almene sektor igen kan signalere social ansvarlighed på byggepladserne.

Optællingen gælder lærlinge/praktikanter, beskæftigelsesinitiativer og fritids-/lommepengejob i forbindelse med almene byggesager og løber af staben i oktober og november 2016.

Som noget nyt vil optællingen ud over HELHEDSPLANER STØTTET AF LANDSBYGGEFONDEN også omfatte de byggesager, der omhandler NYBYGGERI.


Udfyld Det Elektroniske Optællingsskema senest den 18. november 2016

Vær opmærksom på, at det vil lette opgaven at I har alle oplysninger klar, når I udfylder skemaet. Udskriv en kopi af det elektroniske optællingsskema

 

Optællingen fra 2015 viste, at der i gennemsnit er 11,6 % lærlinge på renoveringssagerne i den almene sektor. Det er et meget positivt resultat, da man ifølge Dansk Byggeri normalt vil forvente, at en byggevirksomhed har 5 - 10 % lærlinge på en byggesag. 


Hvem bidrager til optællingen?
Alle boligorganisationer med igangværende byggesager, som omhandler:

  • Helhedsplaner støttet af Landsbyggefonden
  • Nybyggeri

Dansk Byggeri vil samtidig informere deres medlemmer om, at de skal levere de oplysninger, vi beder om. Optællingen vil give os et aktuelt billede af, hvordan det står til på vores byggepladser. Bliver der udannet mange unge? Bliver lokale beskæftiget på byggesagen? Bliver der gjort noget særligt for at fremme sociale tiltag i forbindelse med byggesagen?

Der er tale om en optælling af alle lærlinge mv. – både de som entreprenørerne havde ansat i forvejen, og de der er ansat som følge af en særlig indsats fra boligorganisationens side. Det eneste krav er, at de skal udføre et arbejde på den konkrete renoveringssag eller nybyggeri.

Sådan tæller vi
Bygherren skal i løbet af oktober og november (på bygherremøde eller lign.) indhente oplysninger fra total- eller hovedentreprenøren. Fokus i optællingen vil være på:

  • Lærlinge/praktikanterder er i gang med en erhvervsuddannelse (både korte og lange forløb).
  • Beskæftigelsestiltag i forbindelse med byggesagen (job med løntilskud, virksomhedspraktik, flexjob eller lignende).
  • Fritidsjobs og lommepengejobs.

Spørgsmål vedrørende optællingen kan rettes til udviklingskonsulent Liv Jørgensen på tlf.: 33 76 20 69 eller mail: liv@bl.dk

Vi hører gerne fra boligorganisationer, der påtænker at igangsætte en særlig indsats for praktikpladsskabelse på en kommende renoveringssag.

BL vil præsentere resultaterne af optællingen ultimo 2016.

Projektledelse & forandring