Materiale og fotos fra konferencen om effektiv drift i den almene sektor

Mandag den 28. september afholdtes Konference om effektiv drift for topledelsen i den almene sektor, i samarbejde med Udlænginge-, Integrations-, og Boligministeriet og Boligkontoret Danmark. Her kan du se billeder og hente slides og andre materialer fra dagen.

Værktøjer, PP-slides og fotos fra konferencen

Herover er der 20 fotos taget på konferencen hos Bojesen på Axelborg.

Vi takker alle der deltog på konferencen for en god dag, med særdeles inspirerende oplæg og debat med aktiv deltagelse.

Vi har samlet alle dagens oplæg her og ikke mindst, de uundværlige værktøjer når man skal i gang med at effektivisere driften i egen organisation, samlet i projektet 'En innovativ vej til effektiv drift'.

Oplæg på konferencen


En innovativ vej til effektiv drift 
v. Ida Ravnholdt Poulsen, projektleder og Klaus Kramshøj, seniorkonsulent, Boligkontoret Danmark

Samdrift i Urbanplanen v. Morten Boje, adm. direktør, Boligforeningen 3B

Omstrukturering af driften v. Helle Friis Jensen, Boligforeningen ØsterBO

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v. Kim Jensen, Ingeniør, Svendbork Kommune

Effektivisering af administration og drift af almene boliger v. Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør, Domea.dk

Drift som en kommerciel forretning v. Carsten Damgaard, afdelingschef, HedeDanmark 

God Almen Drift v. Bent Madsen, direktør, BL

Det mener konferencedeltagerne - resultater af spørgeskemaundersøgelse

AlmenVejledningen 'En innovativ vej til effektiv drift'

Du kan nu downloade eller rekvirere AlmenVejledningen 'En innovativ vej til effektiv drift', som blev fremlagt på konferencens første oplæg af Ida Ravnholdt Poulsen og Klaus Kramshøj fra Boligkontoret Danmark.

Projektet har haft det formål at undersøge den daglige drift af almene boliger og identificere best pratice for almen drift ift. organisering, økonomi og beboertilfredshed.

Gå til projektets side

'Anbefalinger til God Almen Drift' 

"God Almen Drift" er en samling af anbefalinger der præsenterer de vigtigste retningslinjer for arbejdet med at gøre almen drift mere effektiv. Folderen er målrettet ledelsen i de almene boligorganisationer og giver et hurtigt overblik over de vigtigste pointer fra AlmenVejledningen 'En innovativ vej til effektiv drift.

Alle deltagere fik et eksemplar på konferencen, men den er også til gængelig i AlmenNets app eller her:

Se eller hent den her

'Bedre og billigere - erfaringer med omlægning af driften i almene boligorganisationer'

På en netværksdag i oktober 2014 i BL’s lokaler mødtes driftsansvarlige fra boligorganisationer i hele landet for at dele deres erfaringer og oplevelser med at indføre nye driftsmodeller i deres organisationer. 

Bogen 'Bedre og billigere' samler op på de erfaringer og der bliver præsenteret en række anbefalinger og foreløbige læringspointer. Bogen henvender sig til de mange driftsansvarlige, der står over for større omlægninger af den daglige drift og andre med interesse for forandringsprojekter i den almene sektor.

Alle deltagere fik et eksemplar på konferencen, men den er også til gængelig her: 

Hent bogen her

“Topledelsen skal gå forrest og engagere sig i udviklingen af driften!”
Klaus Kramshøj, seniorkonsulent, Boligkontoret Danmark
Effektiv drift