Vil din boligorganisation være blandt de fremmeste i sektoren?

Udsprunget af AlmenNets succesfulde forandringsagentuddannelse lancerer BL i 2016 et ambitiøst talentakademi for udviklingsorienterede boligorganisationer. Uddannelsen har ansøgningsfrist den 2. november 2015

BL videreudvikler succes fra AlmenNet

Alment Talent Akademi (ATA) er en uddannelse, man fremover skal kende til, hvis man er leder i en almen boligorganisation. ATA er BL's nyeste tilbud målrettet udviklingsorienterede almene boligorganisationer, der gerne vil i gang med et prioriteret og innovativt forandringsprojekt. Konceptet er allerede udviklet og afprøvet i AlmenNet, hvor det har skabt målbare resultater hos de deltagende boligorganisationer.

Det er nemlig de gode erfaringer og resultater fra AlmenNet-udviklingsprojektet "Fra viden til forandring" (P23), som danner grundlag for uddannelsen. Den kørte som et talentudviklingsprogram i AlmenNet over to år, hvor i alt 10 deltagere fra 7 boligorganisationer er blevet uddannet som 'forandringsagenter' i deres organisation. Med sig havde deltagerne et forandringsprojekt i egen boligorganisation, hvor de omsatte deres nye viden i praksis.

Forandringsagent-uddannelsen i AlmenNet er efterfølgende blevet evalueret af de deltagende boligorganisationers ledelse til at være en stor succes. Flere af dem har allerede vist interesse for den nye uddannelse. 

På ATA kan boligorganisationen deltage med et eller flere talenter, der skal stå i spidsen for at skabe og håndtere de forestående forandringsprocesser, fx inden for: effektiv drift, ændret servicekoncept, fremtidssikring, øget digitalisering, tilpasning af boligudbuddet, fysiske eller boligsociale helhedsplaner og styrkede beboerprocesser.

"Vi giver boligorganisationerne mulighed for at håndtere forandringsledelse internt i organisationen, frem for at betale dyre, eksterne konsulenter. Men vi stiller også store krav til deltagerne. De skal ikke blot udvikle sig personligt, men gennemføre en innovativ forandringsproces i boligorganisationen, der skaber så stor værdi, at det i sidste ende kan mærkes på bundlinjen," fortæller Dorte Hjerrild, afdelingschef i BL. 

ATA er på 11 moduler og strækker sig over et år. De deltagende boligorganisationer og deres talenter udvælges på baggrund af en ansøgning, som bliver vurderet af et panel. Der stilles med andre ord krav til både talent, forandringsprojekt og ledelsens støtte til at realisere forandringsprojektet, som er en forudsætning for et succesfuldt forløb. 

Ansøgningen til ATA skal være BL i hænde inden den 2. november 2015. Der er begrænsede pladser på uddannelsen, men alle boligorganisationer med interesse opfordres til at ansøge. 

Læs mere om ATA på BL.dk og find ansøgningsskemaet her

Det siger ledere, der har haft medarbejdere på forandringsagentuddannelsen


"Vi har forandret vores tilgang til at forberede og gennemføre renoveringer i boligafdelingerne. Det er langt mere i dialog og fokus på processen med beboerne end tidligere."

- Direktør Allan Werge og teknisk chef Peter Brix Westergaard, AL2Bolig
________

"Vi har bl.a. opnået en udvidet kvalitetssikring af tidligere projektmetoder, forretningsgange og arbejdsgange. Herunder en optimering af en tværgående arbejdsgang for energibudgetter, der involverer flere niveauer i driften samt linjefunktioner i administrationen".

- Driftsprojektchef Helle Reinholdt og økonomichef Finn Palama Larsen, 3B
________

"Konkret har projektet resulteret i udvikling af interne processer (høringer) i forløbet idé til drift, med involvering af alle medarbejdergrupper. 

Forandringsstrategi – styrkelse af interne processer – projektstyringssystem – læring".

- Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening
________

"Hele Boligkontorets nye kommunikationsstrategi er udviklet og under implementering i organisationen. Der er tale om et strategisk værktøj (en kommunikations- og ledelsesmotorvej), som har til formål løbende at dirigere viden og tiltag til ændringer i organisationen og vores ydelser ud til de medarbejdere, som har det daglige driftsansvar. Vi skaber på sin vis en motorvej gennem organisationen, hvori forandringsprocesserne kan sprede sig".

- Direktør Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark
________ 

Citaterne er fra SBi-rapporten, "Evaluering af P23 – forandringsagenter i almene boligorganisationer" af Lars A. Engberg, som snart vil blive offentliggjort på AlmenNets hjemmeside.   

Læs mere om ATA på BL.dk og find ansøgningsskemaet her

Læs mere om AlmenNet-projektet "Fra viden til forandring"

Læs artikel fra BL Boligen: Nyt akademi bliver ingen ø-lejr

“Vi har bl.a. opnået en udvidet kvalitetssikring af tidligere projektmetoder, forretningsgange og arbejdsgange.”
Driftsprojektchef Helle Reinholdt og økonomichef Finn Palama Larsen, 3B
Projektledelse & forandring