Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Se syv inspirerende cases og mød menneskene bag projekterne d. 22. juni

Invitation til lanceringsseminar

Bliv præsenteret for materialet og mød menneskene bag projekterne. Diskutér med andre, som interesserer sig for feltet. Stil spørgsmål og få gode råd.

Sted: Republikken, Vesterbrogade 26, 1. sal
Tidspunkt: D. 22. juni kl. 16-18
Tilmelding: ts@p-21.dk

Om frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

”Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer” præsenterer disse syv cases fra fællesskabets Danmark:

  • Legeplads i Kærene, Rødovre
  • Daghaver i Randers
  • Skulpturer i Hyldespjældet
  • Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken
  • Nabohave på Amager
  • Gårdmiljøer i Alberslund
  • Grøn afdeling i Odense

Børn og voksne deler deres erfaringer med at skabe inspirerende og hjemlige fællesarealer dér, hvor de bor. Du kan se billedreportager fra deres boligområde, læse om projekterne og se videointerviews med deltagerne. Du kan også finde anbefalinger til dit eget arbejde og hjælp til at strukturere din indsats. 

Præsentationsvideo

Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistriker under

Den Almene Forsøgspulje

Beboerinddragelse Fællesarealer & tryghed