Søg støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner

På finansloven for 2015 er der afsat en pulje på 3 mio. kr. til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boligorganisationer. En energihandlingsplan er en plan for, hvordan der kan opnås en energibesparelse i en almen afdeling.

Søg støtte

Der er på finansloven for 2015 afsat 3 mio.kr. til udarbejdelse af energihandlingsplaner. Almene boligorganisationer kan søge om støtte op til 250.000 kr., dog maks. 50 pct. af den afholdte udgift. Ansøgningsfristen er 2. november 2015.

Man kan således søge om støtte til udarbejdelse af en energihandlingsplan for én eller flere konkrete boligafdelinger. 

Ansøgning sker elektronisk til det rådgivende firma Grontmij senest 2. november 2015. Forinden skal ansøgningen være behandlet på et afdelingsmøde i afdelingen. 

Find ansøgningsskema samt orienteringsbrev og andre vigtige dokumenter til ansøgningsprocessen på hjemmeside for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

Læs mere

Guide - kom godt i gang

En energihandlingsplan er en plan for, hvordan der opnås energibesparelser indenfor et konkret område. Der er udarbejdet en guide til energihandlingsplaner målrettet almene boligorganisationer, der beskriver, hvordan en energihandlingsplan kan gribes an.

Læs mere

“Energihandlingsplanen har givet os det store overblik over de energirenoveringer, vi skal gennemføre både på kort og på lang sigt. Det giver os muligheder for at planlægge vores renoveringer optimalt over en længere tidshorisont”
Claus Jacobsen, Civica
Energi, klima & miljø