Upgrade '15

Deltag i konferencen UPGRADE’15 om transformationen af 60'ernes store industrielle boligbyggerier. På konferencen sætter vi fokus på helhedsorienterede renoveringer - fordi spørgsmålet om social bæredygtighed går hånd i hånd med arkitektur, materialer, energi, livet mellem husene, kulturhistorie og indeklima.

Tid: Den 24. marts 2015
Sted: I Remisen på Godsbanen, Aarhus.

Transformationen af 60ernes boligbyggerier er for alvor i gang. Der er fokus på helhedsorienterede renoveringer! Helhedsorienterede, fordi spørgsmålet om social bæredygtighed går hånd i hånd med de store arkitektoniske greb, hvor materialer, energi, livet mellem husene, kulturhistorie og indeklima er samlet i holistiske udsagn om fremtidens boliger i bymæssig kontekst.

Se program og tilmeld dig her

Temaer som beboernes inddragelse i forandring og gennemførelse, industrielle renoveringsløsninger, kulturarvs diskussionen, udenlandske perspektiver på dansk renovering, ændrede form- og materialeudtryk, samt nye integrerede energiløsninger i klimaskærmen, for blot at nævne nogle af de spørgsmål, der bliver taget op.

UPGRADE 15 konferencen vil vise de aktuelle indsatser og diskutere den helhedsorienterede arkitektoniske tilgang til fremtidssikringen af boligbyggeriet fra 60'erne og 70'erne.

Konferencen skal ses i fortsættelse af en række konferencer afholdt i Aarhus gennem de senere år, SuRe10, Upgrade12, Energioptimering af det murede Byggeri 2013 – alle hvor Arkitektskolen, FBBB, og Arkitektforeningen har været de drivende kræfter.

Partnerne bag UPGRADE´15 er: Arkitektskolen Aarhus, Inge Vestergaard, lektor, arkitekt m.a.a. Foreningen for Bæredygtige Byer og Bygninger, sekretariatsleder Elsebeth Therkelsen, arkitekt m.a.a.Akademisk Arkitektforening, Rie Øhlenschlæger, arkitekt m.a.a., AplusB. 

Tilmelding senest den 18. marts 2015!

Se programmet og tilmeld dig her

Arkitektur & bygningskultur