Nyt Inspirationskatalog er i luften!

AlmenNet lancerer en spændende opdatering af det digitale inspirationskatalog, som nu rummer projekter inden for både renovering og nybyggeri.

Nu med nybyggeri og danmarkskort

For 3 år siden gik hjemmesiden www.inspirationskatalog.dk i luften for første gang. Kataloget var resultatet af et udviklingsprojekt i AlmenNet. Nu er en opdateret version af inspirationskataloget klar.

Inspirationskataloget har hidtil kun indeholdt renoveringsprojekter, men i det nye Inspirationskatalog kan man nu også søge blandt projekter inden for alment nybyggeri. Den anden store nyhed er en kort-funktion, der giver brugeren mulighed for at få vist projekterne på et Danmarkskort og søge blandt projekter geografisk. Desuden er brugerfladen blevet væsentligt forbedret og søgefunktionen optimeret og gjort hurtigere. 

Gå direkte til Inspirationskatalog.dk

Hvad kan Inspirationskataloget?

Inspirationskataloget samler og videreformidler viden og erfaringer fra innovative byggeprojekter i den almene boligsektor. Det digitale katalog udgør en brugervenlig systematisering af eksisterende viden, som bliver gjort let tilgængelig, og som løbende udbygges med nye projekter. I kraft af det digitale format kan kataloget udvides, revideres og ajourføres kontinuerligt, og det benytter sig i høj grad af visuelle virkemidler som fotos, video og illustrationer.

En tematisk udbygning med nybyggeri har derfor været et logisk "add on", som faktisk var tiltænkt fra starten. På den måde kommer Inspirationskataloget til at udgøre én fælles portal for inspiration og erfaringsudveksling inden for de to hoveddiscipliner i alment byggeri.

Bag udbygningen af Inspirationskataloget har der siddet en projektgruppe, bestående af projektledere fra 5 almene boligorganisationer, som også har ageret test-brugere på den opdaterede hjemmeside. Dermed har udvidelsen af kataloget både været styret af og testet på målgruppen.

Inspirationskataloget indeholder ved relanceringen 86 projekter fra alle egne af landet og der kommer løbende nye til. 

Har I et projekt til Inspirationskataloget?

Vi opfordrer på det stærkeste alle boligorganisationer til at kontakte os med projekter inden for nybyggeri og renovering. Inspirationskatalogets formål er at formidle erfaringer fra projekter, som andre kan lære noget af. Der er altså ingen krav for hvornår et projekt er egnet til Inspirationskataloget, ud over viljen til at dele ud af sine erfaringer og at projektet er gennemført. 

Har du et projekt eller kender du til et, så kontakt os på air@bl.dk, 3376 2060  

Udvidelsen af Inspirationskatalog.dk er gennemført med støtte fra Landsbyggefonden.  

GÅ TIL iNSPIRATIONSKATALOG.DK

“Det digitale katalog udgør en brugervenlig systematisering af eksisterende viden, som bliver gjort let tilgængelig, og som løbende udbygges med nye projekter.”
Projektledelse & forandring Beboerinddragelse Effektiv drift Arkitektur & bygningskultur Energi, klima & miljø Helhedsplaner & fremtidsanalyse IT & Teknologi Fællesarealer & tryghed