Ny film viser mulighederne med Trækningsretten

Energiforbedringer, sammenlægning af lejligheder eller mere attraktive udearealer – det er blot tre eksempler på, hvad boligorganisationernes egen Trækningsret kan bruges til. Se videoen og bliv klædt på til at søge om udbetaling af pengene.

Brug Trækningsretten til fremtidssikring

Boligorganisationer landet over har en række muligheder for at søge støtte i Landsbyggefonden – og ofte kan det være en udfordring at holde dem alle frisk i erindringen på én gang. Derfor retter Landsbyggefonden nu spotlyset mod Trækningsretten.

Trækningsretten er en støtteordning i form af en sum penge, som landets boligorganisationer sparer op i Landsbyggefonden – og som de altså (ifølge regulativet på området) kan ansøge om at trække ud igen.

”Boligorganisationen kan vælge at bruge Trækningsretten til arbejder, som den enkelte afdeling ikke umiddelbart kan finansiere på egen hånd. De enkelte afdelinger skal løbende spare op til almindelige vedligeholdelses- og udviklingsarbejder, men nogle gange rækker pengene ikke helt, og så kan man undersøge, om pengene fra Trækningsretten kan supplere. Så midlerne kan gå til forbedringer af det eksisterende byggeri eller til nyanskaffelser – og hele tiden med et overordnet fokus mod fremtidssikring af boligafdelingen.”

Leif Tøiberg. Driftsstøttechef i Landsbyggefonden, Center for Særlig Driftsstøtte.

Læs mere om egen Trækningsret og hent ansøgningsskemaet her

Projektledelse & forandring Helhedsplaner & fremtidsanalyse