Ny AlmenVejledning i markedsanalyse

Hvem efterspørger hvilke boligtyper og hvorfor? Disse spørgsmål er relevante både når man som boligorganisation står overfor et nybyggeri eller en renoveringsproces, men også i særdeleshed når man står overfor markedsmæssige udfordringer i boligafdelingen.

Markedsanalyse i den almene sektor

Vi må ud og gøre os gældende på markedet

Himmerland Boligforening har gennem 2 år stået for udviklingsprojektet ”Markedsanalyse som værktøj”. Slutresultatet er en vejledning, der hjælper almene boligorganisationer med at placere og analysere en given afdeling i en lokal markedsmæssig kontekst. Vejledningen er skrevet ud fra de 5 medvirkende boligorganisationers egne erfaringer.

”Vi opererer på et marked, hvor der er andre aktører. I perioder har vi selv oplevet manglende efterspørgsel og sågar haft tomme boliger i visse afdelinger”, fortæller udviklingschef i Himmerland Boligforening, Sven Buch og fastslår, at sådan er det ikke længere. Han fortsætter:

”Samtidig havde vi boligafdelinger inde i byen, hvor vi ønskede en bredere beboersammensætning. Vi indså derfor, at vi måtte ud og gøre os gældende på markedet, for at ændre udviklingen.”

Gå til projektsiden og find vejledningen

Let at komme i gang

Vejledningen består af en række værktøjer og metoder til, hvordan man gennemfører en markedsanalyse og undersøger den markedsmæssige kontekst i dybden – Alt sammen noget, man ifølge Sven Buch kan klare internt i organisationen.

”Det er meget enkelt. Med vores metode kan man bruge de oplysninger, afdelingen allerede ligger inde med, samt egne fornemmelser af hvad der fungerer og ikke fungerer til at opstille en hypotese. Derefter går man i gang med at beskrive, hvordan man på en enkel måde kan undersøge hypotesen for at se om den holder”.

Han anbefaler alle med problemramte afdelinger at gennemføre en markedsanalyse internt, inden man kaster håndklædet i ringen og går i gang med at søge støtte til helhedsplaner m.v.

6 konkrete cases med forskellige boligafdelinger

Kernen i vejledningen består af seks udvalgte cases, der hver især gennemgår de 5 faser: Forberedelse, undersøgelsesdesign, indsamling af data, analyse og afrapportering. Casene repræsenterer et bredt udsnit af afdelinger, hvis størrelse spænder fra 28 til 629 boliger. Afdelingerne er fordelt på hele landet og har alle sammen forskellige markedsmæssige udfordringer, de fleste boligorganisationer vil nikke genkendende til.

Værktøjer

Som en hjælp til at gå i gang med arbejdet leverer vejledningen skabeloner til dataindsamling, herunder til rundspørge blandt beboere i afdelingen, opsætning af en fokusgruppe eller udsendelse af spørgeskemaer.

Når analysen er gennemført, anbefales det at boligorganisationen laver en markedsstrategi. Det kan være, at man skal have et skærpet fokus på bestemte målgrupper, at lægge indsatsen på en skarpere branding eller at skabe mere fokus på afdelingens kvaliteter.

’Markedsanalyse i den almene sektor’ kan med fordel anvendes som supplement til AlmenNets ”klassiske” vejledninger: ’Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde’, ’Beboerdemokratisk proces’ og især ’Fremtidsanalyse’.

Præsentation af vejledningen på netværksmøde den 13. maj

Er du interesseret i at høre mere om vejledningen og værktøjerne eller diskutere markedsanalyse i den almene sektor, så kom med på AlmenNets netværksmøde den 13. maj hos Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg, hvor udviklingschef Sven Buch fra Himmerland Boligforening holder oplæg. Dagens tema er ’Helhedsplaner og bosætning i landsbyer’.

Læs mere og tilmeld dig her 

Temamøder om markedsanalyse i hele landet

Som opfølgning på vejledningen vil der i løbet af 2015 blive afholdt temamøder, hvor der sættes fokus på interessante lokale og generelle problemstillinger inden for temaet markedsanalyse. Hold øje med AlmenNets nyhedsbreve for nærmere info eller følg med på www.almennet.dk/arrangementer 

Få vejledningen her

Ønsker du at bestille et fysisk eksemplar af AlmenVejledning: ”Markedsanalyse i den almene boligsektor” så send en mail til almennet@almennet.dk (tilbydes kun så længe lager haves) eller download vejledningen og værktøjerne som PDF-filer.  

Gå til projektsiden og find vejledningen

Kontakt

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til vejledningen, så kontakt Sven Buch, udviklingschef i Himmerland Boligforening på mail: sbu@abhim.dk

Gå til projektsiden og find vejledningen 

“Det er alfa og omega at have en god forståelse af sine målgrupper, og det får man bedst ved at tage pulsen på lejerne og de potentielle lejere. Det er i dette felt, boligorganisationen kan arbejde professionelt med den lokale boligefterspørgsel.”
AlmenVejledning: Markedsanalyse i den almene sektor - anvendelse af markedsanalyse i praksis, 1. udg.
Helhedsplaner & fremtidsanalyse Projektledelse & forandring