EVALUERING OG OPSAMLING FRA 1. ERFA-MØDE OM ARBEJDSMILJØANSVAR

Bygherreansvaret for arbejdsmiljø var første emne på de nystartede ERFA netværk for byggeri og drift. Det gav anledning til god dialog og videndeling mellem bygge-, driftsfolk og ledelse i boligselskaberne på fem møder rundt i landet.

Projektledelse & forandring