EVALUERING OG OPSAMLING FRA 1. ERFA-MØDE OM ARBEJDSMILJØANSVAR

Bygherreansvaret for arbejdsmiljø var første emne på de nystartede ERFA netværk for byggeri og drift. Det gav anledning til god dialog og videndeling mellem bygge-, driftsfolk og ledelse i boligselskaberne på fem møder rundt i landet.

Evaluering og opsamling

BAR Bygge & Anlæg var inviteret med til at stå for programmet i ERFA netværk for byggeri og drift, som afholdtes i et samarbejde mellem AlmenNet, BL’s kredse og DriftsNet .

BAR Bygge & Anlæg laver formidling af arbejdsmiljøviden til bygge- og anlægsbranchen, herunder bygherrer og rådgivere, blandt andet på hjemmesiderne www.bar-ba.dk og www.byggeproces.dk.

Mødet blev indledt med et oplæg om bygherrens pligter igennem hele byggeprocessen fra idé til drift og et eksempel fra et boligselskab på håndtering af bygherreansvaret. Herefter blev deltagerne inddelt i tre grupper, som i workshops drøftede rammerne for arbejdsmiljø, kommunikation om arbejdsmiljø og byg-herrens som rollemodel. Til sidst blev der samlet op på gruppernes arbejde.

Rammerne for arbejdsmiljø

Kommunikation om arbejdsmiljø

Bygherren som rollemodel

Overvej arbejdsmiljø-koordinatorens tilhørsforhold


Valg af tildelingskriterium har betydning for, hvor højt arbejdsmiljø bliver prioriteret


Udbud skal indeholde krav til arbejdsmiljøkoordinering og arbejdsmiljøforhold


Indtænk driftens arbejdsmiljø allerede i projekteringsfasen


Bygherren bør initiere en forventningsafstemning blandt alle parter i projekter, bl.a. om kommunikation og samarbejde

Bygherren bør have løbende kontakt til arbejdsmiljøkoordinatoren


Bygherren skal medvirke til arbejdsmiljøfokus tidligt i byggeprocessen og løbende i alle faser


Afklar hvordan bygherreansvaret skal håndteres

Bygherrens synlighed i projektorganisation og på byggeplads og italesættelse af arbejdsmiljø øger parternes fokus


Der er gode erfaringer med at skabe sammenhold på pladsen, fx gennem fælles skur/kantine og sociale arrangementer. Det forbedrer produktivitet, kvalitet og økonomi


Der var en god stemning, og deltagerne gav udtryk for et godt udbytte af netværksmøderne. Ideer og erfaringer blev delt, blandt andet om hvordan man som boligselskab med simple midler kan sætte fokus på arbejdsmiljø i byggeri og drift og dermed opnå effekter på kvalitet, tid og økonomi. Disse vil blive samlet på hjemmesiden www.byggeproces.dk.

Det er muligt at få gratis besøg af BAR Bygge & Anlæg, hvor vi gennemgår bygherrens pligter og drøfter, hvad det betyder for byggeri og drift. Book et møde på hotline@bar-ba.dk.

Læs en mere detaljeret opsamling fra møderne her

Nye ERFA-møder og LAR og ekstremregn

I marts måned afholdes en ny række møder

Læs mere i arrangement-kalenderen

“Det er et kanon initiativ! Det er lige sådan noget vi har brug for. Lad os få mere af den slags!”
Bjarne Bøhl Pedersen, driftschef i B45
Projektledelse & forandring