ERFA-møder om LAR og ekstremregn

Medarbejdere med arbejdsopgaver inden for byggeri og drift, herunder direktører, forretningsførere, bygge- og tekniske chefer, driftschefer, inspektører og projektledere, inviteres hermed til andet tema-møde om LAR, som AlmenNet afholder i samarbejde med BL og DriftsNet.

ERFA-møder 5 steder i landet til marts

Efter de velbesøgte ERFA-møder i 2014, tager vi i foråret hul på et nyt aktuelt emne, hvor det denne gang skal handle om LAR og ekstremregn. Grundet de store klimaforandringer stilles boligorganisationerne overfor større udfordringer i form af mere koncentreret nedbør, højere grundvandsstand og højere vandstand i havene.

Det er forhold, som giver store problemer for mange af vore eksisterende boligområder, og som ofte kræver lokale løsninger på afledning af regnvand (LAR-løsninger). På møderne vil vi både se på, hvad der kan gøres i forhold til at bygge LAR løsninger, men vi vil i lige så høj grad tage fat på de driftsmæssige udfordringer, vi står med, når kælderrummene og andre dele af vores ejendomme er oversvømmet af vand, herunder det praktiske med at få løst problemet, det tekniske, det juridiske og det forsikringsmæssige.

Programmet

  • Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL's kredskonsulent
  • Lokal afledning af regnvand - Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard fra Østerbo
  • Ekstremregn og drift - v/ Mikkel Jungshoved, DriftsNet
  • Pause
  • Case fra en almen boligorganisation
  • Workshops: 1) LAR og byggeri 2) Hvad gør vi, når ulykken er ude 3) Beredskabsplaner
  • Opsamling
  • Sandwich - og mulighed for at pleje netværket
  • Tak for i dag

Tid og sted

Møderne afholdes 5 forskellige steder i landet:

Deltagelse og tilmelding

Deltagelse er gratis. Fristen for tilmelding er en uge inden mødets afholdelse. Tilmelding sker elektronisk via BL's hjemmeside: www.bl.dk/selvbetjening/arrangementer/  

Tilmelding sker efter efter "først til mølle princippet".

Arrangører

BL arrangerer ERFA møderne i samarbejde med DriftsNet og AlmenNet. Læs mere på: www.bl.dk/bl-lokalt/erfa-netvaerk/

Spørgsmål

Har du spørgsmål til indholdet på mødet, kan du kontakte: 

Mikkel Jungshoved på telefon 33 76 20 28/mail: mju@bl.dk eller
Olav Kirchhoff på telefon 33 76 20 58/mail: oki@bl.dk

“På møderne vil vi både se på, hvad der kan gøres i forhold til at bygge LAR løsninger, men vi vil i lige så høj grad tage fat på de driftsmæssige udfordringer, vi står med, når kælderrummene og andre dele af vores ejendomme er oversvømmet af vand”
Energi, klima & miljø Effektiv drift Fællesarealer & tryghed