Sådan etablerer I et partnerskab om praktikpladser

BL har i de seneste seks måneder arbejdet på at udbrede kendskabet til partnerskaber om praktikpladser og har pt. kendskab til 30 byggesager i de almene boligområder, hvor boligorganisationerne arbejder med en praktikpladsindsats

På baggrund af boligorganisationernes egne erfaringer har BL udviklet en model for, hvordan almene boligorganisationer kan indgå et frivilligt - men gensidigt forpligtende - partnerskab om etableringen af praktikpladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag med den eller de entreprenører, der er beskæftigede på den aktuelle byggesag.

Der er mange praktiske spørgsmål i forbindelse med etableringen af et partnerskab om praktikpladser: Hvor starter vi, hvem taler vi med, hvad skal der stå i vores udbud og hvad er i grunden en praktikplads?

Trin for trin

BL’s hjemmeside kan I finde inspiration i andre boligorganisationers erfaringer med praktikpladsindsatser og konkrete anvisninger til, hvordan partnerskabet gennemføres i praksis, trin-for-trin.

Siden henvender sig hovedsagligt til byggechefer og projektledere, men kan også være relevant for forretningsførere og boligsociale medarbejdere.

Hvis I har gode erfaringer, konkrete spørgsmål eller har brug for generel sparring på området, kan I kontakte udviklingskonsulent Marie Karkov på e-mail: mka@bl.dk eller på telefon 33 76 20 72.

“Der er mange praktiske spørgsmål i forbindelse med etableringen af et partnerskab om praktikpladser: Hvor starter vi, hvem taler vi med, hvad skal der stå i vores udbud og hvad er i grunden en praktikplads?”
Helhedsplaner & fremtidsanalyse Projektledelse & forandring