Netværk

Netværk

AlmenNettet

AlmenNettet er AlmenNets netværk for medlemmer. Alle medlemmer af AlmenNet kan deltage i AlmenNettets arrangementer, som på regelmæssig basis indbefatter Netværksmøder og Udviklingsseminarer.

Netværksmøder
Tre til fire gange om året mødes udviklingsorienterede medarbejdere i boligorganisationerne på skift hos hinanden til et heldagsmøde. Her fremlægges resultater og udveksles erfaringer. Nye udviklingtemaer introduceres og drøftes. Typisk kombineres oplæg og diskussioner med besigtigelse af et aktuelt demo-projekt.

Udviklingsseminarer
Udviklingsseminarer afholdes 1-2 gange årligt, og er det forum, hvor ideer til nye udviklingsprojekter fremlægges, centrale udviklingstemaer debatteres, og der følges op på igangsatte udviklingsprojekter og deres resultater.

Se under arrangementer for aktuelle netværksarrangementer.

ERFA-netværk

AlmenNet samarbejder med BL og DriftsNet om "Lokale" ERFA-netværk, der giver dig værdifuld viden om aktuelle emner og gode muligheder for at erfaringsudveksle og netværke med kollegaer.

Målgruppe
ERFA-netværket henvender sig til medarbejdere fra boligorganisationer med arbejdsopgaver og ansvar inden for byggeri og drift. Det afgørende er den professionelle interesse og ønsket om at vidensdele med kollegaer. (Det er ikke en forudsætning at være medlem af AlmenNet for at kunne deltage).

ERFA-netværket er etableret fire steder i landet, så de er relativt lettilgængelige for alle interesserede og nemme at deltage i. De faglige temaer vil sædvanligvis gå på tværs af byggeri- og driftsopgaver. Læs mere her.

Kontakt AlmenNets sekretariat for information om deltagelse.

Se under arrangementer for aktuelle ERFA-møder.

Åbent netværk

Åbent netværk er arrangementer hvor aktører i og uden for den almene sektor mødes, for at dele erfaringer og udvikle det almene byggeri i fællesskab.

Konferencen om bæredygtige almene boliger i september 2013 markerede starten på dette netværk, hvor man ikke behøver at være medlem af AlmenNet for at være med. Initiativet skal ses på baggrund af et klart ønske fra almene bygherrer og byggeriets øvrige aktører om at dele erfaringer og udvikle det almene byggeri i fælleskab.

En central del af netværksarbejdet tager udgangspunkt i de mange forsøgsprojekter, som Boligministeriet støtter for at fremme innovation i almene boliger. Til samme formål er der etableret projektportalen www.forsoegspuljen.almennet.dk hvor alle interesserede kan hente inspiration, vejledning og ny viden.

Er du interesseret i at deltage i AlmenNets åbne netværk, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold øje med de kommende arrangementer.

Har du spørgsmål til det åbne netværk, så kontakt AlmenNets sekretariat.

AlmenNets ambassadørnetværk
AlmenNets ambassadørnetværk er et netværk bestående af én udviklingsorienteret medarbejder fra hver af AlmenNets medlemmer. Formålet med AlmenNets ambassadørnetværk er at udbrede målrettet viden om projektresultater og gøre det nemmere for AlmenNets medlemmer at anvende værktøjer mv. fra forsøgs- og udviklingsprojekter i egen boligorganisation. 

“Fire gange om året mødes udviklingsorienterede medarbejdere i boligorganisationerne på skift hos hinanden til et heldagsmøde. Her fremlægges resultater og udveksles erfaringer”