Sociale renoveringer

"Sociale renoveringer" bygger på den antagelse, at en renovering med forholdsvis simple greb i højere grad kan forebygge ensomhed. Og at der er yderligere muligheder for at tænke sociale elementer ind i en fysisk renovering. Herunder fysiske tiltag, som kan gøre det nemmere at bo, færdes og mødes i sit nærmiljø, også når man er gammel. Sociale renoveringer kan øge trygheden og understøtte fællesskabet på flere niveauer i en afdeling. Dyk ned i emnet og find mange eksempler på muligheder og løsninger.

Kampagnesider

Vestervænget

Projekt fra boligselskabet Bomiva.

VA 4 RÆKKE I ALBERTSLUND

Case: En social renovering hele vejen rundt har skabt popularitet! 

SKELAGERGÅRDENE

Case: Sådan kan man renovere socialt og tiltrække ældre beboere.

Finlandsparken

Case: I Finlandsparken har de mange, sociale greb med bl.a. klynger, styrket fællesskabet i afdelingen 

Nyt Rosenhøj

Case: Rosenhøj er omdannet fra et isoleret boligområde til en integreret del af bydelen Viby Syd i Aarhus

Korsløkkeparken

Case: Variation af boligtyper har øget mulighed for intern flytning og tiltrukket nye beboertyper til området

Løget By

Case: Via renovering har Løget udviklet et velfungerende og trygt boligmiljø

Farum Midtpunkt

Case: Seniorbofællesskabet Toppunktet har styrket fællesarealerne

Gyldenrisparken

Case: Gyldenrisparken er blevet til et sted, man har lyst til at være hele livet

Urbanplanten på Amager

Projekt fra kampagnen Det Gode Boligliv

Gadekærvej

Case: Gadekærvej har fremtidssikret både det indre og det ydre

Udeliv i Stenbjergparken

Projekt fra kampagnen Det Gode Boligliv

Den gamle varmehal i Aarhus Nord

Projekt fra kampagnen Det Gode Boligliv

Fra sump til sø i Skibby

Projekt fra kampagnen Det Gode Boligliv

Loop'et i Værebro Park

Projekt fra kampagnen Det Gode Boligliv

Motionslegeplads i Herlev

Projekt fra kampagnen Det Gode Boligliv

Nyttebede i Hastrupparken

Projekt fra kampagnen Det Gode Boligliv

Over sø og land i Helsingør

Projekt fra kampagnen Det Gode Boligliv

Nyheder