Beboerinddragelse

Beboerdemokratiet er en vigtig grundpille i almene boligafdelinger. Beboerne skal godkende en renovering, og det er derfor vigtigt, at de inddrages og føler ejerskab til en fremtidssikring af afdelingen. Herunder kan du se alt indhold på almennet.dk, som har med beboerinddragelse at gøre.

Projekter

Motion for alle i Herlev

Den nye motionslegeplads i Herlev bidrager og inviterer til bevægelse, ophold og samvær.

Loop'et i Værebro Parken

Med LOOP’ET er der skabt et nyt samlingspunkt for områdets beboere

Den gamle varmehal

En ubenyttet varmehal under jorden er omdannet til et multihus

Generationshuset

Fra vaskehus til generationshus

Fra asfalt til oase

Grøn oase med regnvandsopsamling i Vanløse

Det spirer i Gadehavegård

Gode motionstilbud for unge og voksne styrker sundheden og naboskabet

Livet mellem tørrestativerne

Gårdrum der inviterer til oplevelser, ophold og samvær

De skæve baner

Pukkelboldbane, kuperet aktivitetsbane og broer skaber forbindelser og giver plads til områdets børn og unge

Fiske-badeflydebro i Nørresundby

En ny multifunktionel flydebro for alle

Mit sted - historier fra det sted jeg bor

Talende bænke inviterer beboerne til at slå sig ned og høre historier

Fra sump til sø

Et ubenyttet udeareal er forvandlet til et attraktivt opholdssted

UrbanplanTen

Et eksperimentarium for urbant og bæredygtigt landbrug i byen

Kalmargade Torvecafé

Ny beboerdrevet café har skabt liv i et nedlagt butikscenter

Hjerterum og hjerterytme

AutismeCenter Holmehøj har fået nye uderum

Missing link

Udvikling og afprøvning af et nyt kommunikationsværktøj til beboerne

Nyttebede i Hastrupparken

Bæredygtighed, fællesskab og ansvarlighed

Over sø og land

Et lukket naturområde åbnes op

Pulsruten

Løberute og aktivitetsområde til leg og bevægelse giver plads til fællesskab

Fiberbeton i Aalborg

Imødekommende bebyggelse tiltrækker ressourcestærke beboere

FÆLLESHUS I SYDJYLLANDSPLANEN

Aktivitetshus Aksen er nyt sted at mødes 

Kampagnesider

Nyheder

Sociale Renoveringer i Tjørneparken

Tjørneparken i Rødovre er et af 4 pilotprojekter der arbejder med sociale renoveringer

Lanceringsseminar 22. juni i Kbh

Om frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer - med 7 inspirerende cases!

"Tårnet" indvies den 12. april kl. 14

Kom og se udsigten fra toppen! - DET GODE BOLIGLIV

Socialt miljø i ungdomsboliger

Idékatalog med 21 konkrete anbefalinger

Almene Boligdage 2014

Der blev plantet og plukket på Almene Boligdage 2014 i Bella Center.