Publikation formidler de murede boligbebyggelsers bygningsarv og bevaringsværdier

Kortlægningspublikation fra kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser giver et samlet overblik over periodens bygningsarv og bevaringsværdier. Og den viser skønheden i de ofte oversete parkbebyggelser.

Kortlægningspublikation

Om kortlægningspublikationen

1940’erne og 1950’erne repræsenterer en unik arkitektonisk og kulturhistorisk epoke i dansk velfærdshistorie. Perioden er særlig på grund af boligbebyggelsers arkitektoniske kvaliteter, som stadig gør dem attraktive at bo i. 

Men også kvantitativt har 1940’erne og 1950’erne sat sine tydelige spor i den moderne forstad: Hele 13 mio. kvadratmeter murede boligbebyggelser blev opført i løbet af de to årtier, og den dag i dag udgør periodens etagebyggeri 6,6 procent af den samlede danske boligmasse. 

Kortlægningspublikation_lille

Kortlægningspublikationen formidler 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelsers bygningsarv og bevaringsværdier. Den omfatter en større geografisk kortlægning og præsentation af 10 toneangivende bebyggelser fra perioden. Udvælgelsen af de toneangivende bebyggelser er foretaget af en bedømmelseskomité bestående af: 

  • Mogens A. Morgen, arkitekt og professor ved Arkitektskolen Aarhus
  • Thomas Bo Jensen, cand.arch. og lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole
  • Ellen Marie Braae, cand.arch., professor MSO i Landskabsarkitektur og urbanisme, Københavns Universitet
  • Rolf Andersson, cand.arch., byggechef i KAB, formand for bestyrelsen i AlmenNet
  • Dorte Mandrup, cand.arch., indehaver Dorte Mandrup Arkitekter og medlem af Det Særlige Bygningssyn 

Derudover omfatter publikationen artikler af Arne Høi, kontorchef i Kulturstyrelsen og fhv. leder af Center for Bygningsbevaring, professor Ellen Braae og post.doc. Svava Riesto, Københavns Universitet, foruden en uddybende analyse af boligmassen foretaget af Dansk Bygningsarv. 

Kortlægningspublikationen fra kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser omfatter:

  • En præsentation af 10 toneangivende bebyggelser, som hver for sig og sammen viser periodens nytænkende kendetegn.
  • En præsentation af de vigtigste kvaliteter og bevaringsværdier, som gør denne perioden særlig i dansk arkitekturhistorie.
  • En uddybende analyse af boligmassen, som giver indblik i bl.a. størrelse, historiske
  • udvikling, rammebetingelserne og de tidstypiske arkitektoniske og landskabelige tendenser.
  • En stor mængde fotos, tegninger og situationsplaner over de bedste danske bebyggelser og haveanlæg fra perioden. 

Uddybende artikler af en række af feltets fremmeste eksperter indgår også. Bidrag fra kontorchef i Kulturstyrelsen og fhv. leder af Center for Bygningsbevaring, Arne Høi, professor Ellen Braae og post.doc Svava Riesto fra Københavns Universitet. 

Bestil den gratis kortlægningspublikation

Kortlægningspublikationen skal ses i sammenhæng med kampagnens renoveringsguide, men den kan også læses alene. Publikationen er gratis og kan bestilles ved henvendelse til info@bygningsarv.dk.

NB: Portoen betales af modtageren

Se film om periodens bygningsarv her

Læs om renoveringsguiden

“Kortlægningspublikationen fra kampagnen samler viden om periodens bygningsarv og bevaringsværdier”