Ny renoveringsguide for efterkrigstidens murede boligbebyggelser

Renoveringsguiden leverer viden om de kvaliteter og udfordringer, der knytter sig til 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser, og giver anbefalinger til, hvordan de kan fremtidssikres.

Renoveringsguide

Om renoveringsguiden

Mange af de murede boligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne har efterhånden brug for at blive energirenoveret og moderniseret, så de lever op til nutidens boligstandarder. Men renoverer man uden at tænke på helheden og de oprindelige kvaliteter, risikerer man at udvande den denne særlige og tidstypiske arkitektur. 

Derfor har kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser udgivet en guide, som samler ny og eksisterende viden om renovering af bebyggelserne under hensyn til deres særlige arkitektur og landskab. 

Renoveringsguide_lille

Kampagnens renoveringsguide leverer viden om de kvaliteter og udfordringer, der knytter sig til periodens byggeri og giver anbefalinger til, hvordan disse udfordringer kan håndteres med respekt for bebyggelsernes kvaliteter. 

Publikationen er udarbejdet i samarbejde med en række eksperter, rådgivere og praktikere, og samler den eksisterende viden, der er på området, samtidig med at den leverer nye analyser og nye greb til helhedsrenovering af netop denne periodes bebyggelser. 

Artikler af bl.a. Claus Bech-Danielsen, professor ved SBi/AAU, Per Heiselberg, professor ved Aalborg Universitet og Arne Høi, kontorchef i Kulturstyrelsen og fhv. leder af Center for Bygningsbevaring, som har fungeret som fagredaktører på renoveringsguiden. 

Derudover har Jens Østergaard, BYG-Erfa, Camilla Ryhl og Lars S. Petersen, SBi, Kirstine Brøgger Jensen, SBi/Rambøll, Ellen Braae, professor, Københavns Universitet, Jørgen Rose, Sbi, Olaf Bruun Jørgensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører, Ove Mørk, Cenergia, Thea Bech-Petersen, Teknologisk Institut m.fl. bidraget til publikationen. 

Renovering som helhedsorienteret strategi

Renoveringsguiden rummer konkrete anbefalinger og gode eksempler på, hvordan renovering og bevaring, bo-komfort og arktektonisk værdi kan gå op i en højere enhed - med øje for både økonomi, jura, formelle krav til energioptimering - og med respekt for boligbebyggelsernes kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter. 

Udfordringerne i 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser omfatter: 

  • Udfordringer med energi og indeklima: Bygningerne har problemer med kuldebroer, lav isolering, ineffektive varmesystemer og et forringet indeklima.
  • Utidssvarende indretning: Lejlighedernes små rum og en uhensigtsmæssige indretning gør dem i dag mindre attraktive for den målgruppe, de oprindeligt er bygget til – nemlig børnefamilierne. Der er behov en opdatering, der gør boligerne bedre egnede til nutidens familiemønstre og boligstandarder.
  • Behov for bedre tilgængelighed: Der er behov for at skabe bedre adgang for fx seniorerne, som er en stødt voksende målgruppe.
  • Forældede udearealer: Krav og ønsker til bebyggelsernes uderum har ændret sig, og det kalder på nytænkning af haveanlæg og andre udendørs omgivelser.


Bestil den gratis renoveringsguide

Renoveringsguiden henvender sig til alle renoveringsprocessens parter  - lige fra bygherre, rådgiver og entreprenør til boligafdeling og beboere. Den er gratis og kan bestilles ved henvendelse til info@bygningsarv.dk 

NB: Portoen betales af modtageren

Publikationen er udarbejdet i samarbejde med en række eksperter, rådgivere og praktikere og samler den eksisterende viden på området. Derudover leverer den nye analyser og nye greb til helhedsrenovering af netop denne periodes bebyggelser. 

Artikler af bl.a. Claus Bech-Danielsen, professor ved SBi/AAU, Per Heiselberg, professor ved Aalborg Universitet og Arne Høi, kontorchef i Kulturstyrelsen og fhv. leder af Center for Bygningsbevaring, som har fungeret som fagredaktører.

Se film om periodens bygningsarv her 

Læs om kortlægningspublikationen

“Renoveringsguiden rummer konkrete anbefalinger og gode eksempler på, hvordan renovering og bevaring, bo-komfort og arktektonisk værdi kan gå op i en højere enhed”