Webinar: MODEL FOR OPFØRELSE AF BLANDET BYGGERI

Kom med når AlmenNet, BL og Byggeskadefonden inviterer til gratis webinar, hvor vi lancerer en ny dokumentpakke, der kan anvendes i forbindelse med almene boligorganisationers samarbejde om opførelse af blandet byggeri med private.

Står du overfor at skulle opføre nye boliger i samarbejde med en privat part, så tilmeld dig webinaret. Det er gratis at deltage, men tilmelding kræves. Den primære målgruppe er ansatte i almene boligorganisationer, men andre interesserede er også velkomne.

Se tilmelding nederst på siden.

Baggrund
Vi vil i Danmark gerne have byområder, hvor der er boliger med forskellige ejerformer, og hvor der også er plads til erhverv og institutioner. At opføre blandet byggeri i de større byer kræver imidlertid ofte, at almene boligorganisationer arbejder sammen med en privat udvikler af byggeri. Det skyldes, at der i de større byer er få byggegrunde, og at det derfor kan være vanskeligt for boligorganisationen selv at erhverve en grund, som den kan opføre almene boliger på.

Før 2020 var der i almenboligloven barrierer mod et samarbejde mellem en boligorganisation og en privat part om at opføre blandet byggeri. 1. januar 2020 trådte en ændring af almenboligloven i kraft. Det er herefter muligt for boligorganisationerne at opføre almene boliger i samarbejde med en privat part. Efter lovændringen kan boligorganisationer opnå tilsagn til nybyggeri opført af private bygherrer. Boligorganisationen kan købe en procentdel af det byggeri, den private part opfører.

For at sikre en ensartet praksis på området og klare aftaler, har Byggeskadefonden og BL udarbejdet paradigmer til aftaler mellem boligorganisationen og den private part. Det er fire paradigmer, der anbefales brugt som en samlet pakke.

Dokumentpakken
Paradigmerne er et samlet koncept, der skal sikre en ensartet praksis og klare aftaler, når private parter og almene boligorganisationer samarbejder om opførelse af blandet byggeri.

Denne dokumentpakke består af:

  • Betinget samarbejdsaftale
  • Betinget købsaftale
  • Betinget totalentreprisekontrakt
  • Paradigme til ejerforeningsvedtægt
  • Vejledning vedrørende anvendelse af dokumentpakken
  • Huskeliste

Se og hent paradigmer til aftaler på Byggeskadefondens nye hjemmeside her! (paradigmerne forventes at være klar medio januar 2021)

PROGRAM

Velkomst
v/ Niklas Jarnit, konsulent i AlmenNet

 

Projektet, processen og produktet
v/ Henriette Mygind Krempel, juridisk chef i Byggeskadefonden

 

Gennemgang af dokumentpakken
v/ Liv Helth Lauersen og Veronica Wolthers-Petersen, SIRIUS advokater

 

Spørgsmål fra deltagerne

 

Afrunding & Tak for i dag

Webinaret varer en time og du kan følge med via din telefon, tablet eller computer. Alle er velkomne til at deltage og stille spørgsmål, men tilmelding kræves.

Fakta

Sted

Webinar

Priser

Gratis

Tidspunkt

27. januar kl. 11.00 - 12.00

Tilmelding