UDVIKLINGSSEMINAR OM BÆREDYGTIGT BYGGERI

Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet. Den læring der ligger i udviklingsprocessen, hvor medlemmerne går sammen om at finde gode og innovative løsninger på fælles udfordringer, er en af foreningens største styrker – og her spiller udviklingsseminaret en helt central rolle.

AlmenNets udviklingsseminarer er stedet hvor nye, medlemsdrevne udviklingsprojekter fødes. På seminarerne udvikles idéer, deltagerne henter sparring og inspiration og får mulighed for at deltage i hinandens projekter. Som et vigtigt led i tilblivelsen af projekter, har udviklingsseminarerne altid haft høj prioritet.

Det ligger også i udviklingsseminarets natur, at vi hele tiden stiller spørgsmål til, om vi stiller de bedste rammer til rådighed for udvikling, kreativitet og netværk. Vi prøver derfor et nyt format af, i håbet om at få udviklet nogle endnu bedre og kvalificerede projekter til den almene boligsektor.

UDVIKLINGSSEMINAR 2019

I år bliver udviklingsseminaret ikke ét seminar, men en proces, hvor deltagerne får mulighed for at komme tættere på udfordringens kerne. Nedenfor er udviklingsseminarets tre faser beskrevet kort:

Det endelige program er stadig under udarbejdelse, men sæt allerede kryds i kalenderen nu. Mere information om dagen vil komme senere.

Fakta

Sted

Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V

Priser

Gratis. Kun for medlemmer.

Tidspunkt

Den 7. november

Tilmelding