UDVIKLINGSSEMINAR OM BÆREDYGTIGT BYGGERI DEL 2

Den 7. november afholdte AlmenNet det årlige udviklingsseminar. Her blev grundstenene til en række nye udviklingsprojekter lagt. Da dagen var omme besluttede flere af arbejdsgrupperne at tage projekterne med hjem og arbejde videre med dem, for at præsentere dem på del 2 af AlmenNets udviklingsseminar den 17. januar.

Den 17. januar inviterer vi alle i branchen til præsentation og fælles debat af de indkomne projektforslag. Kom og hør om de nye projektforslag og giv dit besyv med, så vi sikrer at projekterne har en relevans for din dagligdag.

 

Om AlmenNets udviklingsseminar
Udviklingsprojekterne er motoren i AlmenNet. Den læring der ligger i udviklingsprocessen, hvor medlemmerne går sammen om at finde gode og innovative løsninger på fælles udfordringer, er en af foreningens største styrker – og her spiller udviklingsseminaret en helt central rolle.

AlmenNets udviklingsseminarer er stedet hvor nye, medlemsdrevne udviklingsprojekter fødes. På seminarerne udvikles idéer, deltagerne henter sparring og inspiration og får mulighed for at deltage i hinandens projekter. Som et vigtigt led i tilblivelsen af projekter, har udviklingsseminarerne altid haft høj prioritet.

Det ligger også i udviklingsseminarets natur, at vi hele tiden stiller spørgsmål til, om vi stiller de bedste rammer til rådighed for udvikling, kreativitet og netværk. Vi prøver derfor et nyt format af, i håbet om at få udviklet nogle endnu bedre og kvalificerede projekter til den almene boligsektor.

Udviklingsseminaret er ikke ét seminar, men en proces, hvor deltagerne får mulighed for at komme tættere på udfordringens kerne. Nedenfor er udviklingsseminarets tre faser beskrevet kort:

 

De tre temaer 

Træbyggeri – i byg og drift

Træ er et vigtigt råstof med mange gode egenskaber. Det er stærkt og fleksibelt, naturligt og smukt. Træ er et evigt fornybart materiale, det binder CO2 og er bæredygtigt, hvis det kommer fra skove i balance. Det er efterhånden velkendt, at bæredygtigt træ har mange kvaliteter i miljømæssig sammenhæng, og at der er store fordele ved at bruge træ som alternativ og supplement til andre, mere klimabelastende materialer udvundet fra undergrunden.

Genanvendelse af byggematerialer

De første cirkulære projekter i den almene sektor har allerede set dagens lys, men det er kun begyndelsen. De innovative, de internationale og de markedsledende byggevirksomheder forventer en høj andel af genanvendte materialer i fremtiden. Vi kan forvente at bruge en stor andel genanvendte materialer, at tænke i genanvendelse i forbindelse med design af nye produkter, komponenter eller bygninger, at anvende værktøjer til at få dokumentation for kvaliteten af genanvendte materialer, eller at tænke drift og vedligehold på en helt ny og cirkulær måde.

Bæredygtighed i et driftsperspektiv

Den almene boligsektor har fokus på at skabe størst mulig værdi for huslejekronerne, men samtidig – som følge af sit sociale formål – en overordnet strategi om at holde et så lavt huslejeniveau som muligt. De seneste år har branchen haft et fælles fokus på effektiviseringer i driften og det har givet anledning til, at genoverveje måden vi drifter vores boligafdelinger. Med over 17 mia. kr. i årlige driftsudgifter, er her et kæmpe aktiv i den almene sektor, som stadig kan gøres grønnere og smartere til gavn for alle.

 

PROGRAM FØLGER

 

Fakta

Sted

Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V

Priser

Gratis. Kun for ansatte i almene boligorganisationer.

Tidspunkt

Den 17. januar, klokken 13.00 - 15.00

Tilmelding