AlmenNets Årsseminar: Genanvendelse af byggematerialer

Deltag i AlmenNets Årsseminar om genanvendelse af byggematerialer.

Assets / Icons / calendar Created with Sketch.

30.11.2022

Assets / Icons / pin Created with Sketch.

Odense C

Assets / Icons / warning Created with Sketch. Assets / Icons / checkmark Created with Sketch.

Tilmelding lukket

Assets / Icons / mark Created with Sketch.

DKK 0,-

Assets / Icons / Ticket

Tilmeldingsfrist

26.11.2022

ID:

22-197

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

09.00 - 15.00

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

almennet@almennet.dk

33 76 20 71

Kom med, når AlmenNet inviterer til Årsseminar hos CIVICA i Odense den 30. november. På dagen kan du høre mere om erfaringerne med genanvendelse af byggematerialer i den almene sektor, samt besøge det genanvendte hus i Odense. Indledningsvis afholdes AlmenNets ordinære repræsentantskabsmøde.

Alle ansatte i almene boligorganisationer og -administrationer er velkomne på Årsseminaret. Bemærk dog, at AlmenNets repræsentantskabsmøde fra kl. 10 - 11 kun er for ansatte i AlmenNets medlemsorganisationer.

I år er der fire bestyrelsesposter og to suppleantposter på valg. Bestyrelsen opfordrer alle med interesse i at stille op til at melde sit kandidatur til AlmenNets sekretariatet, som også svarer på evt. spørgsmål.   

Gå direkte til tilmelding

Årsseminar om genanvendelse af byggematerialer
Det almene byggeri rummer enorme potentialer for genanvendelse. Tusindvis af boliger renoveres årligt, og herigennem genereres tonsvis af byggeaffald. Hvis vi i højere grad end i dag tænker byggeaffaldet som ressource, opstår nye muligheder for den almene sektor.

Vi har med vores store volumen i den almene sektor et stort potentiale, og ikke mindst ansvar, for at trække byggeriet i en mere bæredygtig og cirkulær retning.

Vores byggerier er materialebanker, som kan skabe værdi de næste mange år frem. Selvom der stadig er nogle sten på vejen i retningen mod cirkulær økonomi i stor skala, lader klimakrisen ikke vente på sig. Vi har brug for, at byggeriet og den almene sektor sætter skub på udviklingen og viser vejen for en mere bæredygtig branche.

DAGENS PROGRAM
På dagen kan du blive klogere på erfaringerne fra tre genanvendte huse, som blev opført for 30 år siden. Hvordan har bygningsdelene performet og hvordan har det påvirket driften på længere sigt? Du kan tilmed komme med ud og opleve CIVICAs genanvendte hus, Møllebrogaard, der er opført af genanvendte byggematerialer.

Foruden erfaringerne fra de genanvendte huse, inviterer AlmenNet og Byggeskadefonden til en dialog om, hvordan vi kan fjerne de primære barrierer på vejen mod en mere cirkulær almen bygningsmasse. På dagen vil du blive præsenteret for det foreløbige arbejde og få mulighed for at bidrage med din viden og erfaring på området.

09.30 – 10.00: Ankomst og let morgenmad

10.00 – 10.10: Velkommen hos CIVICA


10.10 – 10.50: AlmenNets repræsentantskabsmøde med præciseret dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
v. formand, Steen Ejsing

3. Revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling

6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år

  • Pia Lyngdrup Nedergaard, direktør, ØsterBO, modtager genvalg
  • Ole Nielsen, direktør, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, modtager genvalg
  • Lone Zeeberg Nielsen, bygge- og udviklingschef, modtager genvalg

Der er en ledig bestyrelsespost. Bestyrelsen anbefaler:

  • Rasmus Jessing, byggedirektør, KAB til ledig bestyrelsespost

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Der er to ledige suppleantposter. Bestyrelsen anbefaler:

  • Kristian Würtz, direktør, Brabrand Boligforening, til en ledig suppleantpost
  • Stefan Vestergaard, bygge- og udviklingschef, ALFABO til en ledig suppleantpost

9. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor

  • Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young P/S

10. Eventuelt

10.50 – 11.00: Pause

11.00 – 11.10: Velkommen til det faglige arrangement
v. Steen Ejsing, byggechef i DAB og formand for AlmenNet

11.10 – 12.00: Nyt projekt om bæredygtige materialer i det almene byggeri
v. Byggeskadefonden

12.00 – 12.45: Frokost

12.45 – 13.20: Erfaringer fra de genanvendte huse
v. Maria Ekblad, TRE

13.20 – 13.50: Bygherreerfaringer fra det genanvendte hus i Odense, Møllebrogård,
v. CIVICA

13.50 – 14.00: Kort pause og afgang

14.00 – 15.00: Besigtigelse: Det genanvendte hus i Odense, Møllebrogård

15.00: Tak for i dag

Tilmeld dig her

Sted

CIVICA

Carl Nielsens Kvarter

5000 Odense C