'Fra viden til forandring' er blevet til 'Alment Talent Akademi'

'Fra viden til forandring' er et udviklingsprojekt med fokus på, at give redskaber til håndtering af forandringer i organisationer. Projektet blev afsluttet i 2015 med stor succes og overdraget til BL, som nu udvælger og uddanner sektorens største talenter på Alment Talent Akademi.

AKB/KAB, Øbrohus i København Ø. Foto: Michael Paldan
Om projektet Deltagere Fakta

Om projektet

Se en kort video om uddannelsen.

Landets almene boligselskaber lever i en tid, hvor krav om forandringer hele tiden vokser og det kan være med til at skabe et pres på organisationen. I 2012-14 blev ansatte i syv boligorganisationer uddannet til at håndtere forandringerne, på AlmenNets forandringsagentuddannelse (P23). Målet var at facilitere bedre, mere effektive og billigere forandringsprocesser, som i sidste ende skal det give lejerne mere kvalitet for huslejen. 

Katja Adelhøj Lindblad, udviklingschef i Boligkontoret Danmark, har stået i spidsen for projektet. Hun siger:    

"Der er forandringer i alle organisationer. Det er noget der bliver ved med at være der - og det er noget der kommer mere af i fremtiden. Det er vigtigt at projektlederne kan arbejde på tværs i organisationen og håndtere de udfordringer der er, med de meget forskellige typer forandringer. Det her er den første uddannelse, der forener proces og projektledelse. På mange andre uddannelser er det ofte enten/eller".

Forandringsagentuddannelsen har kørt som et talentudviklingsprogram i AlmenNet-regi over to år, hvor i alt 10 deltagere fra 7 boligorganisationer er blevet uddannet som 'forandringsagenter' i deres organisation. I løbet af perioden gennemgik deltagerne et uddannelsesforløb med vægt på kompetencer som forandringsledelse, proces- og strategiudvikling og projektledelse.

Sideløbende med uddannelsen har deltagerne udviklet et forandringsprojekt i egen boligorganisation, hvor de omsatte deres nye viden i praksis. De konkrete forandringsprojekter blev udvalgt af de deltagende organisationer selv, på baggrund af en række krav. De udvalgte projekter var bl.a. større byggesager, renoveringer, styrkelse af tværgående samarbejdsprocesser eller udvikling af bedre kommunikation og service. 

Det skriver andre om uddannelsen

BL Boligen - "Agenter for fremtidens boliger" (oktober 2012)

Realdania Debat - "Vi finder vejen mens vi går på stien" (juli 2013)

Realdania Debat - Billedgalleri

Nu udbydes uddannelsen som 'Alment Talent Akademi' i BL

Projektet er nu blevet afleveret til BL - Danmarks Almene Boliger, som et færdigt projekt- og uddannelsesforløb. Fra august 2015 optager BL nye talenter fra landets boligorganisationer på det nye Alment Talent Akademi (ATA). Læs mere om om ATA og optag på uddannelsen:

Alment Talent Akademi - Læring med bundlinjeeffekt

“Det handler om at rive en medarbejder ud af hverdagen og skabe tid og rum til at arbejde med, hvordan projektet kan udvikle organisationen. Vi skal have folk til at rykke sig!”
Katja Lindblad, Boligkontoret Danmark


Deltagere

Uddannelsesansvarlig: Katja Lindblad, Udviklingschef i Boligkontoret Danmark

KAB: Jonatan Michelsen
Boligselskabet Sct. Jørgen: Per Møller Jensen og Jesper Toft-Nielsen
3B: Kim Stennicke og Julie Juhl Jakobsen
Al2bolig: Ole Juul og Dorte Søgaard Frost
ØsterBO: Helle Friis Jensen
Boligkontoret Danmark: Mette Kramshøj Flinker og Karina Lauridsen
Himmerland Boligforening: Claus Bjørnton og Rasmus HjortFakta

Status

Afsluttet (mangler rapport)

Kontakt

Katja Lindblad, Boligkontoret Danmark

Mail:

klin@bdk.dk

Støttet af

Projektejer


Projektledelse & forandring Beboerinddragelse Helhedsplaner & fremtidsanalyse
Fremtidsanalyse

Metoder til at gøre de ældre boligafdeliger konkurrencedygtige i fremtiden