Energirenovering og energiadfærd

Den første TEMA-rapport i en række, handler om energirenovering og energiadfærd og præsenterer en række forsøgs- og udviklingsprojekter, der beskæftiger sig med temaet energirenovering og energiadfærd i den almene boligsektor.

Om projektet Fakta

Om projektet

Denne temarapport præsenterer en række forsøgs- og udviklingsprojekter, der beskæftiger sig med temaet energirenovering og energiadfærd i den almene boligsektor. Publikationen har karakter af et projektkatalog og med den i hånden får læ- seren en genvej til viden og værktøjer samt ikke mindst mulighed for at fordybe sig yderligere i centrale problemstillinger.

Publikationen retter sig mod professionelle, der arbejder med energiområdet, og er baseret på en temadag om energirenoveringer og energiadfærd, afholdt af AlmenNet og DriftsNet den 23. april 2015. Programmet fra denne temadag kan findes i rapportens bilag.

De fleste af disse projekter er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet gennem Den Almene Forsøgspulje. Projekterne går til energitemaet med forskelligt fokus, opdelt således: 

  • Renoveringsproces
  • Beregningsgrundlag
  • ESCO
  • Visualisering
  • Måling
  • Indeklima

Du kan også rekvirere et fysisk eksemplar af publikationen ved at sende en mail til AlmenNets sekretariat på almennet@almennet.dk

God læselyst!


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Olav Kirchhoff

Mail:

oki@bl.dk

Energi, klima & miljø IT & Teknologi