Digitalisering af kommunikation til beboere og det offentlige mm.

Alle almene boligorganisationer er hvert år forpligtet til at udsende lang række informationer til sine beboere i forbindelse med bl.a. generalforsamlinger og huslejeopkrævninger. Domea.dk vil i en generel vejledning identificere de arbejdsprocesser omkring materialeudsendelse, som med fordel kan omdannes til digitale workflows.

Om projektet Fakta

Om projektet

Hvordan kan boligorganisationerne opnå en økonomisk og servicemæssig gevinst ved en digitalisering af kommunikation til beboere og det offentlige? Hvilke udfordringer giver brugen af den digitale infrastruktur i forhold til at overholde lovgivningen for den almene sektor?

”Beboerkommunikation er en essentiel, men ressourcetung service, som har et stort besparelsespotentiale. Det er dog ikke bare ligetil at implementere en ny digital infrastruktur. Den almene sektor er underlagt både national og international lovgivning på dette område, hvorfor det er væsentligt at den digitale omstilling foretages med omtanke.”

Sådan siger Claus Aastrand, som til dagligt er IT og Digitaliseringschef i Domea.dk. Han fortsætter:

”Formålet med projektet er at udarbejde et inspirationskatalog, som skal kunne anvendes af boligorganisationer som vejlednings- og idemateriale i forbindelse med deres digitale omstilling.”

Inspirationskataloget vil komme til at indeholde et årshjul, som skal være med til at give et overblik over de materialer, som boligorganisationer udsender til beboere, det offentlige og banker. Derudover vil kataloget indeholde en beskrivelse af de udfordringer, som knytter sig til anvendelse af den nuværende offentlige digitale infrastruktur i forhold til at overholde lovgivning. Samme beskrivelse af udfordringer vil blive beskrevet i forhold til den nye stramning af reglerne ved opbevaring af personfølsomme data.

Med udgangspunkt i de økonomiske og/eller servicemæssige gevinster og lovgivningsmæssige udfordringer, som AlmenVejledningen opridser, anvises de arbejdsprocesser omkring materialeudsendelser som med fordel kan omdannes til digitale work flows. Hertil siger Claus Aastrand:

”Det er vigtigt for os, at anbefalingerne i inspirationskataloget tager udgangspunkt i, at omlægning af de anbefalede processer har målbare økonomiske og/eller servicemæssige gevinster ved implementeringen. Er dette ikke tilfældet, har omlægningen intet formål.”

Projektets ’Inspirationskatalog omkring digitalisering af kommunikation til beboere, og det offentlige mm.’ forventes færdigt ultimo 2017.Fakta

Status

I gang

Kontakt

Claus Aastrand

Mail:

cla@domea.dk

Støttet af

Projektejer


IT & Teknologi Beboerinddragelse