Projekter

Åben Skjul søgekriterier

Seneste projekter (Viser 181-210 ud af 266)

Markedsanalyse som værktøj

Et redskab til de markedsmæssige udfordninger

TILGÆNGELIGHED I FORTUNBYEN

Invendige elevatorer opført i udvidet trapperum 

NY ORGANISERING AF GÅRDAREALER

Plads til aktiviteter samt bedre sammenhæng på tværs af afdelingen

Fornyelse af arealer

Utidssvarende legepladser opgraderes ud fra en helhedstilgang.

BEVARINGSVENLIG FACADERENOVERING

En pudsløsning med respekt for Roligheden

nye familieboliger i tagetagen

Nye boliger muligegjorde elavator i bygningen

KARNAPTÅRNE

Nyopsatte karnapper i 50er-bebyggels

ALUMINIUMSPLADER OG SKALMUR

Facadebeklædning resultat af omfattende helhedsplan 

UDVENDIGE ELEVATORTÅRNE

70'er arkitektur forenes med udvendige elevatortårne

Fiske-badeflydebro i Nørresundby

En ny multifunktionel flydebro for alle

Mit sted - historier fra det sted jeg bor

Talende bænke inviterer beboerne til at slå sig ned og høre historier

Fra sump til sø

Et ubenyttet udeareal er forvandlet til et attraktivt opholdssted

UrbanplanTen

Et eksperimentarium for urbant og bæredygtigt landbrug i byen

Kalmargade Torvecafé

Ny beboerdrevet café har skabt liv i et nedlagt butikscenter

Hjerterum og hjerterytme

AutismeCenter Holmehøj har fået nye uderum

Missing link

Udvikling og afprøvning af et nyt kommunikationsværktøj til beboerne

Nyttebede i Hastrupparken

Bæredygtighed, fællesskab og ansvarlighed