Effektiv Drift - kapitel 3

Boligforeningen 3B, Urbanplanen

Procesvejledning

Tilbage til Effektiv drift - hovedsiden

Effektiv drift handler i høj grad om at udvikle, forandre og afprøve nye metoder. På alle arbejdsområder udvikles nye teknologier og der opstår
ny viden, som kan hjælpe til at levere ydelser mere optimalt – det gælder også driften af almene boliger.

I de to foregående kapitler kan man læse om, hvordan man gennem et fokus på organiseringen af den daglige drift og ved hjælp af styrket ledelse kan optimere og effektivisere driften. Men vejen dertil er ikke nem, og det er derfor afgørende, at man som leder eller projektleder gør sig en række overvejelser om processen både før, under og efter en driftsomlægning.

De driftsomlægninger, der anbefales i de foregående kapitler, vil for mange boligorganisationer være omfattende og påvirke mange interessenters dagligdag – det gælder både medarbejdere, bestyrelser, beboere og administrative medarbejdere.

Driften af almene boliger er kompleks og der er en række mere eller mindre konkrete forhold, som man må have øje for i de forandringsprocesser,
som en driftsomlægning indebærer. Og så skal man som organisation og ledelse være bevidst om, at driftsomlægninger og effektiviseringstiltag
i perioder er tids- og ressourcekrævende. Hvis man vil have en effektiv drift kræver det et konstant fokus på udvikling og forandring.

I dette kapitel præsenteres en række erfaringer med processen i forbindelse med driftsomlægninger i de seks driftsforsøg, som er gennemført i forbindelse med projektet, og vi deler ud af nogle af de redskaber, som er anvendt i de konkrete forandringsprocesser.

Tilbage til Effektiv drift - hovedsiden