Effektiv Drift - kapitel 2

Boligselskabet Nordkysten - afdeling 82. Foto leveret af Boligkontoret Danmark

Ledelsens rolle – og landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

Tilbage til Effektiv drift - hovedsiden

Skal der skabes en mere effektiv drift i de almene boligområder, er det nødvendigt at sætte fokus på ledelse.

God ledelse af driften er en central faktor, hvis man ønsker at igangsætte en proces, hvor både højere kvalitet og færre driftsudgifter prioriteres. 

I projektet ”En innovativ vej til effektiv drift” har vi undersøgt, hvordan driftschefer og inspektører udøver ledelse af ejendomsfunktionærerne. Vi har i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse spurgt driftschefer og inspektører i den almene sektor om, hvor mange ressourcer de bruger på ledelse af ejendomsfunktionærerne, og vi har spurgt til deres holdning til ledelse og til den baggrund de har for at udøve ledelse. Vi har spurgt, hvilke initiativer de har sat i gang for at gøre driften mere effektiv, og hvilke barrierer de oplever, når de til daglig udøver ledelse.

Vi har gennemført omkring 60 interviews med ejendomsfunktionærer, driftschefer, inspektører, beboere og beboerdemokrater. Resultatet af vores undersøgelser er en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke ledelsen af driften i boligområderne. Vores anbefalinger er først og fremmest rettet mod forretningsfører og direktører, men det er vores opfattelse, at også driftschefer og inspektører vil kunne hente inspiration til deres ledelsesopgave.

Vi mener:

  • Ledelse skal sættes i fokus i organisationen
  • Ledelseskapaciteten skal øges gennem uddannelse og netværk
  • Personaleledelse skal prioriteres ved at sætte mål og give motivation til ejendomsfunktionærerne
  • Strategier, målsætninger og visioner skal også ejes af driftschefen og inspektøren
  • Ledelse skal skabe forandring og udvikling og processen stopper aldrig
  • Topledelsen skal tage ansvar og bakke op om forandring

Til sidst i kapitlet redegør vi for, hvordan man gennemfører strategisk ledelse i driften, og hvordan man som forretningsfører eller direktør sikrer, at strategien om en mere effektiv drift bliver gennemført i hele organisationen. 

God ledelse af driften er fundamentet for, at forandringsprocesser mod en mere effektiv drift lykkes.

Tilbage til Effektiv drift - hovedsiden