Effektiv Drift - kapitel 1

Organisering og driftsmodeller

Tilbage til Effektiv drift - hovedsiden

Hvordan organiserer man driften af et boligområde, så man får mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer og af beboernes huslejekroner?

Det har været et centralt tema i projektet En innovativ vej til effektiv drift, og konklusionerne er klare. Der skal gøres op med den traditionelle driftsmodel, hvor hver mand passer sin afdeling, hvor ledelse ikke prioriteres tilstrækkeligt, og hvor rigtig mange opgaver sendes ud af huset til eksterne leverandører.

I stedet skal der rettes fokus på samarbejde og fællesskab på tværs af afdelinger og organisationer, medarbejdere og materielle ressourcer. Det sikrer fleksibilitet og effektivitet i organiseringen af arbejdet.

Der skal i langt højere grad tages udgangspunkt i de mange konkrete opgaver, som driften af almene boliger omfatter, og så skal der i langt højere grad være sammenhæng mellem opgaverne og den enkelte medarbejders kompetencer. Medarbejdernes kompetencer skal sættes i spil på tværs, så man får mest muligt ud af den samlede kompetencepulje.

Maskiner og andet materiel skal anvendes på tværs af større boligområder, så de kan fungere effektivt gennem hele deres levetid. Der skal bruges tid og kræfter på at udvikle og tilpasse planlægnings- og styringsværktøjer til det daglige arbejde i driften. Alt dette skal ske samtidig med at både kvalitet og de sociale værdier fastholdes som en væsentlig del af den daglige drift i boligområderne.

Til højre finder du det første kapitel i projektets samlede afrapportering – det hedder Organisering og driftsmodeller og her kan du læse meget mere om konkrete driftsmodeller, om fordele og ulemper og om de planlægningsværktøjer, som er blevet brugt i projektet.

Værktøjer løser ikke problemerne – det kræver tid og fokus at omorganisere og forandre driften. Værktøjerne skal være resultat af omorganiseringen, og de skal nemlig tilpasses virkeligheden.

Til højre finder du en række skabeloner, som du kan bruge som inspiration og som du kan downloade og arbejde videre med.

God læselyst!

Tilbage til Effektiv drift - hovedsiden