Kontakt

Foreningen AlmenNet

Studiestræde 50

1554 København V

Olav Kirchhoff

Sekretariatsleder

Om Olav Kirchhoff

Olav Kirchhoff er sekretariatsleder. Han er ansvarlig for den daglige drift og medlemsbetjening samt koordinerende led i forhold til AlmenNets bestyrelse, foreningens aktiviteter og samarbejdspartnere. Kontakt Olav hvis du har spørgsmål/ønsker til AlmenNet eller gode idéer til udviklingsprojekter, arrangementer og samarbejder.

Jeanette Daniel

Sekretær

Om Jeanette Daniel

Jeanette Daniel er sekretær i AlmenNets sekretariat. Hun står for logistik og praktisk afvikling af foreningens arrangementer og har styr på tilmeldingerne. Desuden varetager Jeanette vores udsendelser med almindelig post. Kontakt Jeanette, når du har spørgsmål eller ønsker til vores arrangementer eller gerne vil guides videre i sekretariatet men ikke er sikker på, hvem du skal snakke med.

Niklas Jarnit

Konsulent

Om Niklas Jarnit

Niklas Jarnit er konsulent i AlmenNets sekretariat. Niklas er ansvarlig for foreningens arrangementer. Herudover er Niklas ansvarlig for AlmenNets ambassadørnetværk, samt involveret i AlmenNets udviklingsprojekter. Kontakt Niklas hvis du har spørgsmål vedrørende AlmenNets arrangementer, ambassadørnetværk eller udviklingsprojekter.

Astrid Biering Fonsbøl

Kommunikationsansvarlig

Om Astrid Biering Fonsbøl

Astrid Biering Fonsbøl er kommunikationsansvarlig i AlmenNets sekretariat. Hun står for udvikling og drift af AlmenNets kommunikationsplatforme, der bl.a. indbefatter hjemmesider, nyhedsbreve, sociale medier, app mv. Derudover er Astrid ansvarlig for formidling af foreningsarrangementer og udviklingsprojekter med fokus på facilitering af videndeling og netværksorienteret arbejde. Kontakt Astrid hvis du har en god historie eller har spørgsmål til AlmenNets kommunikation.

Sara Frederiksen Garbul

Studentermedhjælper

Om Sara Frederiksen Garbul

Sara arbejder med kommunikationsopgaver i AlmenNets sekretariat, herunder drift og vedligeholdelse af foreningens hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier. Desuden bidrager Sara i forhold til formidling af foreningsarrangementer og andre aktiviteter i AlmenNet samt netværksaktiviteter i BL’s KonsulentCenter.

Cecilie Grivne Høier

Studentermedhjælper

Om Cecilie Grivne Høier

Cecilie arbejder primært med kommunikationsopgaver i AlmenNets sekretariat, herunder drift og vedligeholdelse af foreningens hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier. Desuden bidrager Cecilie til formidlingen af foreningsarrangementer og andre aktiviteter i AlmenNet samt til markedsføring af kurser og rådgivningsydelser i BL – KonsulentCenter.