Fællesarealer & tryghed

Tryghed og gode fællesarealer er essentielt for at beboerne trives og at der skabes en positiv udvikling i vores almene boligområder. Herunder kan du se alt indhold på almennet.dk, som har med fællesarealer og tryghed at gøre.

Projekter

Motion for alle i Herlev

Den nye motionslegeplads i Herlev bidrager og inviterer til bevægelse, ophold og samvær.

Fra asfalt til oase

Et gråt og mørkt asfalteret stisystem i Vanløse, er omdannet til en beplantet naturoplevelses-sti

Elevparken

En moderne bebyggelse med rene linjer

Imageskabende udearealer

Vejledning med 6 artikler og et planlægningsværktøj

Udeliv i Stenbjergparken

Opholds- og mødesteder for afdelingens voksne beboere

Det spirer i Gadehavegård

Gode motionstilbud for unge og voksne styrker sundheden og naboskabet

Livet mellem tørrestativerne

Gårdrum der inviterer til oplevelser, ophold og samvær

De skæve baner

Pukkelboldbane, kuperet aktivitetsbane og broer skaber forbindelser og giver plads til områdets børn og unge

AlmenNets Inspirationskatalog

Søg blandt projekter inden for renovering og nybyggeri

TILGÆNGELIGHED I FORTUNBYEN

Invendige elevatorer opført i udvidet trapperum 

NY ORGANISERING AF GÅRDAREALER

Plads til aktiviteter samt bedre sammenhæng på tværs af afdelingen

Fornyelse af arealer

Utidssvarende legepladser opgraderes ud fra en helhedstilgang.

Fiske-badeflydebro i Nørresundby

En ny multifunktionel flydebro for alle

Mit sted - historier fra det sted jeg bor

Talende bænke inviterer beboerne til at slå sig ned og høre historier

Fra sump til sø

Et ubenyttet udeareal er forvandlet til et attraktivt opholdssted

UrbanplanTen

Et eksperimentarium for urbant og bæredygtigt landbrug i byen

Kalmargade Torvecafé

Ny beboerdrevet café har skabt liv i et nedlagt butikscenter

Hjerterum og hjerterytme

AutismeCenter Holmehøj har fået nye uderum

Nyttebede i Hastrupparken

Bæredygtighed, fællesskab og ansvarlighed

Over sø og land

Et lukket naturområde åbnes op

Plads til udeaktiviteter

Nye faciliteter til børne- og klublivet

Pulsruten

Løberute og aktivitetsområde til leg og bevægelse giver plads til fællesskab

UDEAREALER I ORGANISKE FORMER

Sammenhæng mellem bygninger og gårdrum

UDEAREALER OG KVARTERIDENTITET

Udearealer og kvarteridentitet skaber tryghed og tilhørsforhold

LYS I TINGBJERG

Specialdesignet udendørs belysning

FÆLLESHUS I SYDJYLLANDSPLANEN

Aktivitetshus Aksen er nyt sted at mødes 

RAMPER FREMMER TILGÆNGELIGHED

Nyetablerede ramper ved tre blokke i Kirstinelund

SubsiteProjects

Arrangmenter

Publikationer

Nyheder

Besigtigelse af Bredalsparken 29/9

Fyraftensarrangement om 1940’erne og 1950’ernes boliglandskab

Lanceringsseminar 22. juni i Kbh

Om frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer - med 7 inspirerende cases!

"Tårnet" indvies den 12. april kl. 14

Kom og se udsigten fra toppen! - DET GODE BOLIGLIV

Almene Boligdage 2014

Der blev plantet og plukket på Almene Boligdage 2014 i Bella Center.